Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Rozeznanie rynku dotyczące dostawy komór laminarnych klasy II | Jars sp. z o.o.
×

Rozeznanie rynku dotyczące dostawy komór laminarnych klasy II

Rozeznanie Rynku nr R3/1.2/RPOWM – dotyczące dostawy komór laminarnych klasy II (cztery sztuki)

Kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
W związku z realizacją przez Jars Sp. zo.o. o projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zapraszamy do nadsyłania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego.
Przedmiot zapytania:
Przedmiotem zapytania jest dostawa komór laminarnych klasy II o następujących minimalnych wymaganiach technicznych: opis minimalnych wymogów w przedstawiono w załączniku nr 2.
Termin realizacji zlecenia: 5 tygodni od daty złożenia zamówienia.
Kryteria wyboru ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny.
Sprzęt będący przedmiotem oferty musi posiadać rozwiązania korzystne, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko naturalne (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
Sposób przygotowania ofert:
Oferty należy dostarczyć 20 kwietnia 2017 Oferty można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Jars Sp. z o.o., ul. Kościelna 2a, 05-119 Łajski, dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub wysłać na adres e-mail: r.klimczuk@jars.pl
Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie usługi, obejmującej całość prac związanych z przedmiotem umowy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki podmiotowe w zakresie możliwości realizacji zamówienia. Do oferty należy załączyć oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, sporządzone wg. wzoru przedstawionego w Załączniku nr 1.
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Ryszard Klimczuk,
e-mail: r.klimczuk@jars.pl;

Załączniki:
1.    Oświadczenie o braku powiązań.
2.    Minimalne wymogi techniczne.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka