Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Badania chemii gospodarczej | Jars S.A.
×

Oferta

Badania chemii gospodarczej

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Akredytowane badania jakości mikrobiologicznej zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

      - PN-EN ISO 21149 Liczba tlenowych bakterii mezofilnych,
      - PN-EN ISO 16212 Liczba drożdży i pleśni,
      - PN-EN ISO 22718 Obecność Staphylococcus aureus,
      - PN-EN ISO 22717 Obecność Pseudomonas aeruginosa,
      - PN-EN ISO 18416 Obecność Candida albicans,
      - PN-EN ISO 21150 Obecność Escherichia coli.

Środki dezynfekcyjne:

Według dostępnych norm zharmonizowanych:

      - PN-EN 13697 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa metoda określania na
        nieporowatych powierzchniach działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego chemicznych
        środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i
        domowych oraz zakładach użyteczności publicznej;

      - PN-EN 1650 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - ilościowa zawiesinowa metoda
        określania działania grzybobójczego lub bójczego wobec grzybów drożdżopodobnych chemicznych
        środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach
        przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej;

      - PN-EN 1276 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - ilościowa zawiesinowa metoda
        określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych
        stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach
        użyteczności publicznej.

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

      - pH
      - gęstość
      - lepkość
      - zawartość suchej pozostałości
      - stabilność
      - ciężar nasypowy
      - zawartość chlorków
      - zawartość chloru aktywnego
      - zawartość tlenu aktywnego
      - zawartość kwasów tłuszczowych
      - liczba kwasowa
      - liczba zmydlenia
      - liczba nadtlenkowa
      - zawartość metali ciężkich
      - identyfikacja i oznaczanie wolnego formaldehydu
      - oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie

BADANIA UŻYTKOWE

      - zdolność pianotwórcza
      - wskaźnik trwałości piany
      - zdolność emulgowania tłuszczów
      - zdolność myjąca płynów do ręcznego mycia naczyń metodą IKaWu
      - oznaczanie zdolności piorących
      - oznaczanie właściwości zmiękczających
      - oznaczanie zdolności ponownego nawilżania
      - oznaczanie zdolności do rozpuszczania kamienia wodnego

ANALIZA SENSORYCZNA

      - laboratoryjne badania sensoryczne w celu określenia charakterystyki sensorycznej detergentu
      - badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie w celu określenia
        różnic pomiędzy produktami oraz ich mocnych i słabych stron
      - badania z wykorzystaniem skali hedonicznej, np. lubię - nie lubię, kupię - nie kupię w celu
        określenia stopnia akceptacji detergentu przez respondenta

Badania sensoryczne produktów są wykonywane następującymi metodami:

      - opisową
      - parzystą
      - trójkątową

BADANIA KONSUMENCKIE

      - porównanie produktów i ustalenie pozycji w odniesieniu do konkurencji
      - wybór najlepszej wersji produktu
      - ocena akceptacji / pożądalności produktu
      - ustalenie cech wpływających na ocenę ogólną produktu czyli jego postrzeganie przez klientów
      - ustalenie grupy konsumentów preferujących określone produkty

Badania konsumenckie przeprowadzane są z wykorzystaniem starannie wybranych grup konsumentów, spełniających określone kryteria, zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej itp. tak, aby przeprowadzane testy dostarczyły oczekiwanych informacji.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka