Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Badania kosmetyków | Jars S.A.
×

Oferta

Badania kosmetyków

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Akredytowane badania jakości mikrobiologicznej zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

      - PN-EN ISO 21149 Liczba tlenowych bakterii mezofilnych
      - PN-EN ISO 16212 Liczba drożdży i pleśni
      - PN-EN ISO 22718 Obecność Staphylococcus aureus
      - PN-EN ISO 22717 Obecność Pseudomonas aeruginosa
      - PN-EN ISO 18416 Obecność Candida albicans
      - PN-EN ISO 21150 Obecność Escherichia coli

Test obciążeniowy / Challenge Test:

      - wg PN-EN ISO 11930
      - metoda wg Farmakopei Polskiej
      - metoda „Koko Test”

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

      - ocena organoleptyczna (stan skupienia, barwa, zapach)
      - pomiar pH
      - gęstość
      - lepkość
      - stabilność termiczna
      - stabilność mechaniczna: test wirówkowy i test wibracyjny
      - testy starzeniowe prowadzone w celu np. oszacowania terminu ważności, nadania PAO
      - badanie kompatybilności masy produktu z opakowaniem
      - oznaczanie zawartości metali ciężkich
      - oznaczanie zawartości pestycydów
      - badanie jakości wody technologicznej przeznaczonej do produkcji kosmetyków

BADANIA DERMATOLOGICZNE

      - testy płatkowe (Patch Test)
      - ocena fototoksyczności i fotoalergii (Photo Patch Test)
      - metoda RIPT (Repeated Insult Patch Test)
      - potwierdzenie właściwości hipoalergicznych kosmetyku

BADANIA APLIKACYJNO-UŻYTKOWE

      - ocena obiektywna instrumentalna: badanie prowadzone przez specjalistę kosmetologa na grupie
        probantów z zastosowaniem wielofunkcyjnego urządzenia do oceny parametrów skóry,
      - ocena panelowa obiektywna: analiza właściwości aplikacyjno-użytkowych produktu kosmetycznego
        dokonywana przez grupę specjalistów kosmetologów,
      - ocena panelowa subiektywna: badanie prowadzone in vivo na zdrowych ochotnikach tzw.
        probantach, których dobiera się wg preferencji klienta,
      - badanie skuteczności preparatów promieniochronnych.

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA 1223/2009/WE

      - ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu    
        Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009
      - przygotowanie dokumentacji produktu kosmetycznego
      - notyfikacja w europejskim systemie CPNP
      - określenie niezbędnych badań oraz doradztwo prawne w zakresie wprowadzania kosmetyków do
        obrotu
      - weryfikacja poprawności etykiety kosmetyku
      - przygotowanie specyfikacji produktu kosmetycznego
      - przygotowanie karty charakterystyki produktu kosmetycznego

ANALIZA SENSORYCZNA

      - laboratoryjne badania sensoryczne w celu określenia charakterystyki sensorycznej kosmetyku
      - badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie w celu określenia
        różnic pomiędzy produktami oraz ich mocnych i słabych stron
      - badania z wykorzystaniem skali hedonicznej, np. lubię - nie lubię, kupię - nie kupię w celu
        określenia stopnia akceptacji kosmetyku przez respondenta

Badania sensoryczne produktów są wykonywane następującymi metodami:

      - opisową
      - parzystą
      - trójkątową

BADANIA KONSUMENCKIE

      - porównanie produktów i ustalenie pozycji w odniesieniu do konkurencji
      - wybór najlepszej wersji produktu
      - ocena akceptacji / pożądalności produktu
      - ustalenie cech wpływających na ocenę ogólną produktu czyli jego postrzeganie przez klientów
      - ustalenie grupy konsumentów preferujących określone produkty

Badania konsumenckie przeprowadzane są z wykorzystaniem starannie wybranych grup konsumentów, spełniających określone kryteria, zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej itp. tak, aby przeprowadzane testy dostarczyły oczekiwanych informacji.
 

OPAKOWANIA

      - badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych
      - ocena organoleptyczna w zakresie wyglądu, trwałości nadruku, przepuszczalności światła itp.
      - badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna)
      - zawartość metali ciężkich
      - badanie kompatybilności z masą produktu kosmetycznego

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka