Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Analizy sensoryczne | Jars S.A.
×

Oferta

Analizy sensoryczne

Analizy organoleptyczne i sensoryczne wybranych grup produktów:

Grupa produktów Metoda badania
- przetwory mięsne
- przetwory rybne
- wyroby garmażeryjne
- oleje oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce
- wyroby cukiernicze oraz ciastkarskie
- mleko i przetwory mleczne
- napoje i soki
- napoje alkoholowe
- kawa
- herbata
- przetwory owocowo-warzywne
- przetwory zbożowe
- koncentraty spożywcze
- przyprawy
- prosta metoda opisowa
- metoda punktowa
- metoda skalowania w skali 1-6
- ilościowa analiza opisowa i testy profilowania
- metoda parzysta
- metoda trójkątowa
- kosmetyki i chemia gospodarcza - prosta metoda opisowa
- metoda parzysta
- metoda trójkątowa
- opakowania - metoda skalowania
- woda - metoda parzysta, pełna o wyborze niewymuszonym
Prosta metoda opisowa

Metoda ta służy do jakościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta może pozwolić na zweryfikowanie jakości badanego produktu na zgodność z Polską Normą lub ze Specyfikacją Produktu.

Metoda punktowa

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Ocena poszczególnych cech badanego produktu podawana jest w punktach oraz krótkim opisie charakteryzującym uzyskany punkt.

Metoda skalowania

Metoda ta służy do ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta polega na ustaleniu poziomu jakości każdej z cech produktu za pomocą wartości liczbowych według odpowiedniej skali.

Ilościowa analiza opisowa i testy profilowania

Metoda ta służy do jakościowego i ilościowego opisu poszczególnych cech składających się na ogólną charakterystykę produktu. Metoda ta przyjmuje założenie, że smakowitość jest kompleksem wielu elementarnych cech smakowo-zapachowych. Na podstawie wstępnej oceny ustalana jest lista elementarnych wyróżników jakości. Każdy z nich jest następnie oceniany ilościowo pod względem natężenia na skali 5 - punktowej. W ten sposób tworzy się profil sensoryczny produktu.

Metoda pozwala na:

      - szczegółowe rozdzielenie smakowitości na wiele składowych i określenie ich intensywności na skali
      - bardzo szczegółowe porównanie wielu produktów i określenie drobnych różnic pomiędzy nimi

Metoda parzysta

Metoda różnicowa, która służy do oceny produktów o zróżnicowanej jakości. Istotą tej metody jest dokonanie wyboru pomiędzy dwiema próbkami pod względem wskazanego wyróżnika jakości.

Metoda trójkątowa

Metoda różnicowa, w której oceniający otrzymuje do oceny trzy próbki: dwie są identyczne, a trzecia różni się jakościowo. Zadaniem oceniających jest wskazanie próbki odmiennej. Metoda ta pozwala stwierdzić czy istnieje istotna różnica pomiędzy dwiema próbkami produktu na wskutek np. wprowadzenia zmian w recepturze, procesie technologicznym lub w czasie przechowywania.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka