Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Woda przeznaczona do spożycia | Jars S.A.
×

Oferta

Woda przeznaczona do spożycia

Oferujemy:

- pełen zakres badań wody pitnej na zgodność z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MZiOS
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

- badania te odbywają się w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego poprzez analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne.

Monitoring kontrolny

Wymagania mikrobiologiczne - escherichia coli
- bakterie grupy coli
- clostridium perfringens łącznie ze sporami (tylko dla wody pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych)
Wymagania fizykochemiczne - aluminium
- jon amonowy
- przewodność
- żelazo
- azotyny
- mętność
- pH
Wymagania organoleptyczne - barwa
- zapach
- smak
Monitoring przeglądowy
Wymagania mikrobiologiczne - enterokoki
- bakterie grupy coli
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h
- escherichia coli
- clostridium perfringens łącznie ze sporami (tylko dla wody pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych)
Wymagania chemiczne - akryloamid
- antymon
- arsen
- azotany
- azotyny
- benzen
- benzopiren
- bor
- bromiany
- chlorek winylu
- chrom
- cyjanki ogólne 1,2-dichloroetan
- epichlorohydryna
- fluorki
- kadm
- miedź
- nikiel
- ołów
- pestycydy
- suma pestycydów
- rtęć
- selen
- suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
- suma WWA
- suma THM
Wymagania fizykochemiczne - aluminium
- jon amonowy
- chlorki
- mangan
- mętność
- ogólny węgiel organiczny
- pH
- przewodność
- siarczany
- sód
- utlenialność
- żelazo
- radon
- tryt, dawka orientacyjna (izotopy Ra-226 i Ra-228)
Wymagania organoleptyczne - barwa
- smak
- zapach
Wymagania dodatkowe - bromodichlorometan
- chlor wolny
- chloraminy
- suma chloranów i chlorynów
- ozon
- formaldehyd
- ftalany dibutylu
- magnez
- srebro
- tetra chlorometan (czterochlorek węgla)
- suma trichlorobenzenów
- 2,4,6-trichlorofenol
- trichlorometan (chloroform)
- twardość

 

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka