Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Woda na pływalniach i w kąpieliskach | Jars S.A.
×

Oferta

Woda na pływalniach i w kąpieliskach

PŁYWALNIE, BASENY

Oferujemy:

Pełen zakres badań wody zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz.U. 2015 poz. 2016)

Woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji:

Wymagania mikrobiologiczne - escherichia coli
- pseudomonas aeruginosa
- legionella sp.
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h
Wymagania fizykochemiczne - pH
- mętność
- potencjał redox
- chlor wolny
- chlor związany
- chloroform
- THM
- ozon (jeżeli jest używany)
- azotany
- utlenialność (glin i/lub żelazo – jeżeli jest przekroczona mętność, a któryś/lub oba z pierwiastków wykorzystuje się w uzdatnianiu wody)

Woda w niecce basenowej (z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych):

Wymagania mikrobiologiczne - escherichia coli
- pseudomonas aeruginosa
- legionella sp.
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h
Wymagania fizykochemiczne - pH
- mętność
- potencjał redox
- chlor wolny
- chlor związany
- chloroform
- THM
- kwas izocyjanurowy (w przypadku stosowania ditrichloroizocyjanuranu)
- azotany
- utlenialność

Woda w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol
wodno-powietrzny

Wymagania mikrobiologiczne - escherichia coli,
- pseudomonas aeruginosa,
- legionella sp.
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h
Wymagania fizykochemiczne - pH
- mętność
- potencjał redox
- chlor wolny
- chlor związany
- chloroform
- THM
- kwas izocyjanurowy (w przypadku stosowania ditrichloroizocyjanuranu)
- azotany
- utlenialność

Woda w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3

Wymagania mikrobiologiczne - escherichia coli
- pseudomonas aeruginosa
- legionella sp.
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h
- gronkowce koagulazododatnie
Wymagania fizykochemiczne - mętność
- potencjał redox
- chlor wolny
- chlor związany
- chloroform
- THM
- azotany
- utlenialność

Woda w natryskach

Wymagania mikrobiologiczne - legionella sp.
Wymagania fizykochemiczne - brak wymagań

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka