Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Odpady | Jars S.A.
×

Oferta

Odpady

W ramach naszych usług przeprowadzamy testy zgodności odpadów wraz z podstawową charakterystyką odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Ponadto wykonujemy:

      - Klasyfikacje odpadów, zgodnie z obowiązującym Katalogiem odpadów oraz Rozporządzeniem
        Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady
        nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 128, poz. 1347 z późn. zm.)

      - Opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich
        odzysku lub unieszkodliwiania

Załącznik nr 5 ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECVZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Parametry podstawowe testu wymywania - arsen (As)
- bar (Ba)
- kadm (Cd)
- chrom całkowity (Cr)
- miedź (Cu)
- rtęć (Hg)
- molibden (Mo)
- nikiel (Ni)
- ołów (Pb)
- antymon (Sb)
- selen (Se)
- cynk(Zn)
- chlorki (Cl-)
- fluorki (F-)
- siarczany (SO42-)
- rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
- stałe związki rozpuszczone (TDS)
Parametry dodatkowe - strata przy prażeniu (LOI)
- ogólny węgiel organiczny (TOC)
- zdolność do neutralizacji kwasów (ANC)

Załącznik nr 2 KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH

Parametry podstawowe testu wymywania - arsen (As)
- bar (Ba)
- kadm (Cd)
- chrom całkowity (Cr)
- miedź (Cu)
- rtęć (Hg)
- molibden (Mo)
- nikiel (Ni)
- ołów (Pb)
- antymon (Sb)
- selen (Se)
- cynk(Zn)
- chlorki (Cl)
- fluorki (F)
- siarczany (SO42-)
- rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
- stałe związki rozpuszczone (TDS)
Parametry dodatkowe - ogólny węgiel organiczny (TOC)
- benzen
- toluen
- etylobenzen i ksyleny (BTEX)
- olej mineralny (C10 do C40)
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
- PCB (Polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów )

Załącznik nr 3 KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Parametry podstawowe testu wymywania - arsen (As)
- bar (Ba)
- kadm (Cd)
- chrom całkowity (Cr)
- miedź (Cu)
- rtęć (Hg)
- molibden (Mo)
- nikiel (Ni)
- ołów (Pb)
- antymon (Sb)
- selen (Se)
- cynk(Zn)
- chlorki (Cl)
- fluorki (F)
- siarczany (SO42-)
- rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)
- stałe związki rozpuszczone (TDS)

Załącznik nr 4 ZAKRES BADAŃ ORAZ KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW O KODACH
19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 ORAZ GRUPY 20 DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Parametry dodatkowe - ogólny węgiel organiczny (TOC)
- strata przy prażeniu (LOI)
- ciepło spalania

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka