Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Ścieki komunalne i przemysłowe | Jars S.A.
×

Oferta

Ścieki komunalne i przemysłowe

Wykonujemy akredytowane badania jakości ścieków na zgodność z obowiązującymi przepisami wraz z akredytowanym pobieraniem próbek:

      - chwilowych
      - średnich dobowych (proporcjonalnie do czasu lub przepływu)

Zakres badań

Badania fizykochemiczne - 1,2-dichloroetan (EDC)
- adsorbowalne związki chloroorganiczne -AOX
- krylonitryl
- aldehyd mrówkowy
- aldryna
- dieldryna
- endryna
- izodryna
- antymon
- arsen
- azot amonowy
- azot azotanowy
- azot azotynowy
- azot ogólny
- bar
- beryl
- bor
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)
- chlor całkowity
- chlor wolny
- chlorki
- chrom ogólny
- chrom+6
- cyjanki wolne
- cyjanki związane
- cyna
- cynk
- dwuchloro- dwufenylo- trójchloroetan (DDT)
- fenole lotne (indeks fenolowy)
- fluorki
- fosfor ogólny
- glin
- heksachlorobenzen (HCB)
- heksachlorobutadien (HCBD)
- heksachlorocykloheksan(HCH)
- insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
- insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych
- kadm
- kaprolaktam
- kobalt
- lotne węglowodory aromatyczne -BTX (Benzen,Toluen,Ksylen)
- miedź
- molibden
- nikiel
- ogólny węgiel organiczny (OWO)
- ołów
- pentachlorofenol i jego sole
- pH
- pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
- potas
- rodanki
- rtęć
- selen
- siarczany
- siarczki
- siarczyny
- sód
- srebro
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym
- suma chlorków i siarczanów
- suma surfaktantów anionowych i niejonowych
- surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)
- surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)
- tal
- temperatura
- teterachlorometan(CCl4)
- tetrachloroetylen (PER)
- trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów Trichloroetylen (TRI), Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)
- tytan
- wanad
- węglowodory ropopochodne
- wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)
- wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)
- zawiesiny łatwo opadające
- zawiesiny ogólne
- żelazo ogólne.
Badania mikrobiologiczne
i parazytologiczne
- obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
- liczba żywych jaj pasożytów (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka