Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Wody podziemne | Jars S.A.
×

Oferta

Wody podziemne

Wykonujemy akredytowane badania jakości wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z akredytowanym pobieraniem próbek.

Badania fizykochemiczne

Elementy ogólne - odczyn
- ogólny węgiel organiczny
- przewodność elektrolityczna w 20 °C
- temperatura
Elementy nieorganiczne - jon amonowy
- antymon
- arsen
- azotany
- azotyny
- bar
- beryl
- bor
- chlorki
- chrom
- cyjanki wolne
- cyna
- cynk
- fluorki
- fosforany
- glin
- kadm
- kobalt
- magnez
- mangan
- miedź
- molibden
- nikiel
- ołów
- potas
- rtęć
- selen
- siarczany
- sód
- srebro
- tal
- tytan
- uran
- wanad
- wapń
- wodorowęglany
- żelazo
Elementy organiczne - AOX - adsorbowane związki chloroorganiczne
- benzo(a)piren
- benzen
- BTX-lotne węglowodory aromatyczne
- fenole (indeks fenolowy)
- substancje ropopochodne
- pestycydy
- suma pestycydów
- substancje powierzchniowo czynne anionowe
- substancje powierzchniowo czynne niejonowe
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka