Outsourcing i audyty środowiskowe

Outsourcing i audyty środowiskoweFirma JARS SA oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. W ramach stałej obsługi (outsourcingu) pomożemy Państwa Firmie w uporządkowaniu spraw związanych z ochroną środowiska.

 

 

 

Nasza oferta obejmuje:

  • wstępny audyt środowiskowy wraz z opracowaniem raportu podsumowującego,
  • przygotowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych, zebranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
  • przygotowanie sprawozdania o opłatach za korzystanie ze środowiska
  • sporządzanie raportów KOBIZE,
  • przygotowanie sprawozdań dotyczących opakowań wraz z obliczeniem opłaty produktowej
  • konsultacje i pomoc przy prowadzeniu kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów
  • pomoc w organizacji gospodarki odpadami na terenie Zakładu,
  • reprezentowanie interesów Klienta w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
  • pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska
  • bieżące porady drogą telefoniczną/e-mail /wideokonferencja.

 

Dla Klientów pozostających pod naszą „opieką” przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty na badania laboratoryjne oraz na przygotowanie dokumentacji środowiskowych.Oferujemy przeprowadzenie usługi audytu środowiskowego, w ramach której nasz specjalista przeprowadzi kompleksowy przegląd zgodności przedsiębiorstwa pod kątem aktualnych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności nasz specjalista pomoże w wyborze optymalnych działań naprawczych, zapewniając minimalizację kar pieniężnych i konsekwencji prawnych.

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Środowiska

Pobierz broszurę