Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Ocena ryzyka zdrowotnego | Jars sp. z o.o.
×

Oferta

Ocena ryzyka zdrowotnego

Ocena jakości stanu środowiska gruntowo-wodnego może zostać uzupełniona o dodatkowe obszary:

 • ocenę ryzyka zdrowotnego,
 • ocenę ryzyka ekologicznego,
 • opinię biegłego sądowego.

Ocena ryzyka zdrowotnego pozwala na oszacowanie skutków dla zdrowia człowieka związanych z narażeniem na szkodliwe substancje w środowisku (gleby, wody powierzchniowe i podziemne, żywność, pylenie do powietrza). Analogicznie ocenę ryzyka ekologicznego stosuje się do badania wpływu zanieczyszczeń na ekosystemy (glebowe, wodne, lądowe).

Wprowadzenie takich narzędzi pozwala na:

 • ustalenie poziomów remediacyjnych w gruncie w oparciu o ustalone z klientem lub możliwe, ze względu na własności gruntu, sposoby zagospodarowania terenu;
 • podanie sumarycznych wielkości ryzyka zdrowotnego i ekologicznego dla substancji, których poszczególne stężenia są niższe od wartości normatywnych (ważne szczególnie w przypadku działania na ten sam organ docelowy);
 • obniżenie kosztów remediacji w odniesieniu do całej nieruchomości.

Dodatkowo proponuje się wykorzystanie podejścia zintegrowanego, w którym do scharakteryzowania terenu zostaną wykorzystane metody fizykochemiczne, ocena ryzyka zdrowotnego lub/i ekologicznego oraz przestrzenna wizualizacja wyników. W efekcie zastosowania takiego podejścia będzie możliwe dobranie optymalnych metod remediacji.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka