Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Tematy szkoleń zamkniętych | Jars S.A.
×

Oferta

Tematy szkoleń zamkniętych

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach zamkniętych, organizowanych przez firmę JARS Sp. z o.o. na życzenie Klienta w Jego Firmie. Tematyka szkoleń może być modyfikowana w zależności od potrzeb i wymagań Klienta.

1. System HACCP, GMP, GHP - szkolenia praktyczne:

 • Czy wdrożony system działa prawidłowo? Sprawdzenie i udokumentowanie
 • Postępowanie z inspekcją - jak udowodnić, że wdrożony system jest skuteczny i funkcjonuje prawidłowo
 • Siódma zasada Codex Alimentarius - weryfikacja skuteczności systemu dla kontrolujących inspekcji

2. Analiza sensoryczna - warsztaty połączone z wykładami:

 • Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie jakości produktów spożywczych
 • Analiza sensoryczna kosmetyków
 • Weryfikacja wrażliwości sensorycznej
 • Rola lidera zespołu sensorycznego

3. Znakowanie produktów spożywczych w świetle nowych wymagań prawnych

4. Opakowania do kontaktu z żywnością:

 • Wymagania prawne
 • Nowe trendy
 • Metody badań

5. Prawne aspekty bezpieczeństwa kosmetyków

6. Analiza mikrobiologiczna żywności. Kontrola zagrożeń mikrobiologicznych w różnych branżach przemysłu spożywczego

7. Analiza mikrobiologiczna wody

8. Analiza mikrobiologiczna kosmetyków

9. Antybiotyki - charakterystyka, metody badań pozostałości oraz ich wpływ na jakość żywności

10. Zanieczyszczenia chemiczne w produkcji żywności

11. Bezpieczeństwo żywności w obrocie handlowym

12. Audyt i kontrole w sklepach wielkopowierzchniowych i innych punktach sprzedaży czyli praktyczne podejście do systemów jakości, audytów i kontroli inspekcji

13. Analiza fizykochemiczna żywności:

 • Metody klasyczne
 • Metody instrumentalne (HPLC, GC, ICP-OES, ICP-MS)

14. Analiza fizykochemiczna kosmetyków  

15. Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym

16. Międzylaboratoryjne badania biegłości - analiza i wykorzystanie wyników PT/ILC 

17. Walidacja klasycznych metod analitycznych

18. Ochrona środowiska:

 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Raportowanie do KOBiZE
 • Raporty początkowe: Zintegrowana ocena środowiska gruntowo-wodnego, z wykorzystaniem oceny ryzyka ekologicznego i zdrowotnego
 • Gospodarka odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych

19. Systemy zarządzania:

 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP
 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
 • Szkolenie pracowników (w tym szkolenia okresowe, szkolenia nowych pracowników)

20. BHP:

 • Wdrażanie systemu zarządzania BHP
 • Okresowe i wstępne szkolenia BHP
 • Analiza wdrożenia i przestrzegania przepisów BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego

21. Transport towarów niebezpiecznych. CLP/GHS/Karta Charakterystyki

 • Kombinowany transport towarów niebezpiecznych.
 • Szkolenie stanowiskowe ADR.
 • Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. 
 • Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu. Klasyfikacja i oznakowanie wg CLP.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka