Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Usługi geologiczne, odwierty | Jars S.A.
×

Oferta

Usługi geologiczne, odwierty

Firma JARS Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi z zakresu geologii i hydrogeologii, w tym:

 • prace projektowe i dokumentacyjne,
 • oceny wpływu na środowisko,
 • ekspertyzy i prace badawcze,
 • doradztwo.

ZAKRES USŁUG GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA ORAZ BADANIA DROGOWE

 • projekty robót geologiczno-inżynierskich,
 • dokumentacje i opinie geotechniczne,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • polowe badania geotechniczne pod kątem inwestycji,
 • ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli,
 • badania laboratoryjne parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów,
 • rozpoznanie konstrukcji nawierzchni drogowych,
 • nadzór i obsługa geotechniczna budów,
 • ocena stateczności skarp,
 • badania przydatności gruntów jako materiału izolującego w składowiskach odpadów.

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

 • dokumentacje złożowe,
 • projekty zagospodarowania złoża,
 • wycena informacji geologicznej,
 • dokumentacje otworowe.

BADANIA GEOFIZYCZNE

 • identyfikacja pustek (naturalnych i poeksploatacyjnych w masywach skalnych),
 • identyfikacja ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych,
 • okonturowywanie plam zanieczyszczeń w wodach podziemnych,
 • ocena struktury hydraulicznej masywu,
 • określenie głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych oraz miąższości warstw wodonośnych.

GEOTERMIA

 • dokumentacje i projekty robót geologicznych mające na celu pozyskiwanie ciepła z wnętrza Ziemi (pompy ciepła).

HYDROGEOLOGIA I OCHRONA WÓD

 • projekty robót geologicznych na wykonanie studni i piezometrów,
 • projekty robót geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych,
 • projekty badań hydrogeologicznych w celu odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
 • projekty robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w obrębie projektowanych składowisk odpadów,
 • wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych,
 • raporty o oddziaływaniu ujęć na środowisko,
 • oceny możliwości budowy ujęć studziennych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 • operaty wodnoprawne,
 • ekspertyzy hydrogeologiczne dotyczące możliwości pozyskania wód podziemnych na zaopatrzenie w wodę pitną,
 • ekspertyzy hydrogeologiczne zmian stosunków gruntowo-wodnych,
 • nadzór hydrogeologiczny nad eksploatacją ujęć wód podziemnych,
 • monitoring osłonowy,
 • ekspertyzy i opinie w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

HYDROLOGIA I HYDROTECHNIKA

 • pomiary przepływów w ciekach,
 • badania jakości wód powierzchniowych,
 • ocena więzi hydraulicznej pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi,
 • wyznaczanie obszarów zalewowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • monitoring środowiska gruntowo-wodnego,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • raporty początkowe dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie.

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 • BARBARA KOŻUCH

  Dyrektor Działu ds. Środowiska
  Przemysłowego
  tel. (48) 608 486 186
  e-mail: b.kozuch@jars.pl

 • FILIP ZIELIŃSKI

  Ekspert ds. Środowiska
  Przemysłowego
  tel. (48) 502 263 125
  e-mail: f.zielinski@jars.pl

 • FRYDERYK TRYBUŚ

  St. Specjalista ds. Środowiska
  tel. (48) 608 468 200
  e-mail: f.trybus@jars.pl

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka