Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Polityka Prywatności | Jars S.A.
×

Polityka Prywatności

I. Wprowadzenie

 JARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łajskach przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych swoich kontrahentów przetwarzanych w ramach systemu informatycznego JARS   („SI”); z tego względu sformułowaliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności („Polityka Prywatności”), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania SI, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia i przetwarzania danych kontrahentów.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem współpracy z firmą Jars sp. z o.o.. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptacje niniejszej Polityki Prywatności.

II. Kim jesteśmy?

Operatorem SI jest JARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z siedzibą w Łajskach, adres: ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000137782, REGON: 356544490, NIP: 6751277082, kapitał zakładowy: 122 500,00 zł („Spółka”).

III. System Informatyczny

W SI przetwarzane są dane kontrahentów (m.in. dane osobowe) w zakresie realizacji umowy i działań marketingowych. Korzystanie z niektórych funkcji SI (usług świadczonych drogą elektroniczną) wymaga rejestracji Użytkownika w Panelu Klienta.

SI składa się z wielu elementów:

 • panel klienta dostępny pod adresem https://panel.jars.pl/
 • strona WWW dostępna pod adresem https://www.jars.pl
 • system LIMS – wewnętrzny system Laboratorium dostępny jedynie dla pracowników JARS sp. z o.o. w zabezpieczonej sieci wewnętrznej.

IV. Ochrona danych osobowych

W ramach funkcjonowania SI mogą być przetwarzane, na zasadach określonych niniejszą Polityką Prywatności, dane osobowe kontrahentów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

 A. Kto zbiera moje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jestJARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z siedzibą w Łajskach, adres: ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000137782, REGON: 356544490, NIP: 6751277082, kapitał zakładowy: 122 500,00 zł.

B. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy z kontrahentem.

Ponadto dane kontrahenta mogą być przetwarzane:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (w szczególności takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania SI, poprawa jakości świadczonych usług, dopasowanie usług do Użytkownika, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing);
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

C. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub podjęcie działań na żądanie kontrahenta, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

D. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Możemy udostępnić dane następującym odbiorcom:

 • Benhauer sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków
 • podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

 E. Jakie dane są przetwarzane?

W ramach SI JARS sp. z o.o. może gromadzić dane m.in. o:

 • dane rejestrowe kontrahenta (nazwa, adres, NIP, REGON)
 • dane kontaktowe kontrahenta (imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail, telefon kontaktowy)
 • dane niezbędne do realizacji umowy (m.in. dane osobowe pracowników kontrahenta upoważnionych do zatwierdzenia zlecenia, wydania prób do badań etc.)
 • dane niezbędne do realizacji obowiązku fiskalnego (dane osobowe pracownika kontrahenta upoważnionego do odebrania faktury)

Panel Klienta

Podstawowe dane umożliwiające korzystanie z Panelu Klienta to login i hasło. Dodatkowo kontrahent korzystający z Panelu Klienta ma również możliwość:

 • zmiany hasła dostępowego do Panelu Klienta
 • zmiany swoich danych
 • wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach SI
 • wyrażenia i cofnięcia zgody na przesyłanie informacji marketingowych
 • przeglądania i pobierania ofert handlowych
 • przeglądania swoich zleceń
 • przeglądania i pobierania sprawozdań z badań

„Cookies” i inne technologie kontrolujące ruch

W toku korzystania ze strony WWW (www.jars.pl) zbieramy dane w zakresie, jaki wynika z korzystania ze strony WWW (informacje o dokonywanych czynnościach) poprzez wykorzystanie plików „cookies” oraz innych technologii służących do kontroli ruchu (patrz niżej pkt V i VI poniżej).

E. Jakie przysługują mi prawa?

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także wniesienia skargi do organu nadzoru.

 W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizacjęcelów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub odbiorców danychprzysługuje Pani/Panu dodatkowo prawo wniesienia sprzeciwu.

 W odniesieniu do danych które są wskazane jako podawane za zgodą Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody.

G. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym kontrahent korzysta z usług Jars sp. z o.o., oraz przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów podatkowych. Dodatkowo dane będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

H. Czy jest to konieczne?

Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne.

V. Cookies

A. Czym są pliki „cookies”?

Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta internauta. W plikach "cookies" zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies” możliwe jest także monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników na witrynie internetowej.

B. Czy SI wykorzystuje pliki „cookies”?

SI wykorzystuje pliki „cookies”. Rozpoczynając korzystanie z witryny www.jars.pl, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika zarówno przez SI, jak i systemy innych firm (patrz pkt VI i VII poniżej).

Pliki „cookies” wykorzystywane przez SI gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych, marketingowych a także w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania usług do Użytkownika.

C. Jakie pliki „cookies” wykorzystuje SI?

W ramach SI wykorzystywane są „cookies”:

 • Sesyjne - obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia strony;
 • Stałe - pozostające w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia i są generowane lub aktualizowane przy każdorazowej wizycie na witrynie www.jars.pl.

D. Czy jest to konieczne?

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne korzystanie z SI, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i usług udostępnianych poprzez SI.

Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

VI. Inne technologie kontrolujące ruch

W ramach prowadzonych działań Spółka wykorzystywane są następujące technologie:

 • Google Analytics – narzędzie służące analizie zagregowanych danych anonimowych. Szczegółowe dane na temat Google Analitycs dostępne są na stronie www.google.com/analytics.
 • Yandex Metrica – narządzie służące analizie zachowań użytkowników na Platformie. Szczegółowe dane na temat Yandex Metrica dostępne są na stronie www.yandex.com.
 • Google AdWords – narzędzie służące pomiarowi skuteczności reklam oraz targetowaniu wg odwiedzonych URL. Szczegółowe dane na temat Google AdWords dostępne są na stronie www.google.com/adwords.
 • Facebook Ads -  narzędzie służące pomiarowi skuteczności reklam oraz targetowaniu wg odwiedzonych URL. Szczegółowe dane na temat Facebook Ads dostępne są na stronie www.facebook.com.
 • Marketing Automation - narzędzie służące analizie zachowań na stronie zidentyfikowanych Użytkowników wraz z wywoływaniem automatycznych procesów marketingowych. Szczegółowe dane na temat Marketing Automation dostępne są na stronie www.salesmanago.pl.

VII. Media społecznościowe

Na stronie WWW wykorzystujemy media społecznościowe na różne sposoby, np. aby promować i udoskonalać nasze usługi. Na stronie WWW umieściliśmy linki do popularnych serwisów jak Facebook oraz wtyczkę (plugin) serwisu Facebook.

Wtyczka serwisu Facebook
Serwis Facebook, należy do Facebook Inc. z siedzibą przy 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczka znajduje się na tzw. „Like-Buton” umożliwiającym polubienie Spółki na Facebooku. Kliknięcie tego łącza spowoduje automatyczne nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwisem Facebook. Po kliknięciu przycisku "Like-Button", będąc zalogowanym w serwisie Facebook, możliwe jest połączenie treści strony WWW z profilem w serwisie Facebook. Przez to Facebook może przyporządkować wejście na naszą stronę kontu Facebook. Dalsze informacje znajdziesz w polityce prywatności serwisu Facebook https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

VIII. Linki do stron osób trzecich

Na potrzeby Użytkowników strony www.jars.pl umieszczamy na niej łącza (linki) prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze ze strony www, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

 Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się na stronie www, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik po połączeniu się z inną witryną zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

IX. Zagrożenia związane z korzystaniem z SI oraz środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania

Spółka zapewnia, iż dokłada starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Spółka wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika korzystającego z Panelu Klienta przesyłane są za pośrednictwem sieci Internet są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie z SI poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

 • szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
 • możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane;
 • możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron do złudzenia przypominających Panel Klienta , służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła;
 • możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.

 • W miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);
 • Rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane zapory sieciowe), jak i przesył danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).

2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:

A. W celu bezpiecznego logowania się do Panelu Klienta należy sprawdzić, czy wywołano właściwą stronę:

 • Nie rekomenduje się przechodzenia na stronę logowania panelu klienta z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej.
 • Należy zweryfikować adres Panelu Klienta (https://panel.jars.pl) i protokół połączenia, a w szczególności to, czy adres strony panelu logowania rozpoczyna się od „https://” – co oznacza połączenie za pomocą szyfrowanego protokołu. Adres panelu logowania nie powinien rozpoczynać się od „http://”. Wykorzystanie szyfrowanego protokołu symbolizowane jest typowo poprzez znak zamkniętej kłódki. Rekomenduje się również upewnić, czy znak taki nie jest wyłącznie graficzną ikonką wyświetlaną przez stronę, i czy prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i certyfikacie bezpieczeństwa.
 • Rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do Spółki.

B. Należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których przesyłane linki faktycznie prowadzą.

C. Należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do stron takich jak strona logowania, panel użytkownika, potwierdzenie danych itd., otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. Spółka w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju wystarczających do uzyskania kontroli nad kontem, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji. Niezbędne funkcje i treści dostępne są z poziomu panelu klienta.

 3. Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi

A. Rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki internetowej, ponieważ jest to narzędzie umożliwiające dostęp do panelu klienta.

B. Należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania.

C. Należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególna uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa.

D. Zdecydowanie odradza się używanie nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, plug-inów, wtyczek).

4. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła, składające się z co najmniej 8 znaków, w tym dużych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

X. Własność intelektualna

 • Treści oraz inne dobra niematerialne opublikowane w SI chronione są przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 199r r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 ze zm.) oraz innych ustaw kształtujących ochronę praw własności intelektualnej.
 • Użytkownik ma prawo do pobrania, drukowania materiałów i treści udostępnionych poprzez SI, pod warunkiem korzystania z tychże w zakresie własnego użytku osobistego.
 • Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów pochodzących z SI bez uzyskania odrębnej zgody Spółki.

XI. Zmiany

Aktualna wersja Polityki Prywatności publikowana jest zawsze na stronie www.jars.pl/polityka-prywatnosci oraz dostępna w siedzibie Spółki.

X. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania z SI prosimy kierować na adres jars@jars.pl.

Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych będzie możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Spółkę - adres e-mail: rodo@jars.pl.

 


 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

I. Administrator danych osobowych

JARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łajskach, adres: ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone-go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000137782, REGON: 356544490, NIP: 6751277082 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@jars.pl; pod numerem telefonu 22 783 17 34 wew. 96; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonaniu umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni),w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe wynikające z uzyskanych zgód będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z realizacją umowy, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń.
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub daje możliwości otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka