Notice: Undefined variable: _lang in /var/www/jars.pl/application/model/Engine.class.php on line 336
Akredytacja | Jars S.A.
×

Akredytacja

AKREDYTACJA DLA LABORATORIUM BADAWCZEGO wg PN-EN ISO/IEC 17025

W 2004 r. w grudniu, uzyskaliśmy pierwszą akredytację, nadaną przez Niemiecką Radę Akredytacyjną DAR, a proces akredytacyjny został przeprowadzony przez Niemiecką Jednostkę Certyfikującą DACH.

W 2009 r. w październiku otrzymaliśmy drugą akredytację, zastępując niemiecki certyfikat polskim, nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zmiana jednostki akredytującej wynikała z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010r. europejskich przepisów zgodnie z którymi laboratorium musi posiadać akredytację Państwa na terenie, którego się znajduje i prowadzi swoją działalność.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1095. Zawiera on matryce badanych obiektów i metodyki wg. których są badane zarówno w zakresie stałym jak i elastycznym.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg ISO 9001

W 2018 roku uzyskaliśmy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami przedstawionymi w normie
PN-EN ISO 9001:2015.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg AQAP 2110

Od 2018 roku posiadamy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością wymaganiami NATO dotyczącymi zapewnienia jakości w kontroli i badaniach przedstawionymi w dokumencie AQAP 2110:2016.

Dzięki temu możemy wykonywać badania laboratoryjne dla potrzeb wojska oraz firm produkujących na potrzeby wojska. AQAP czyli Allied Quality Assurance Publication jest Publikacją Standaryzacyjną zawierającą dokumenty dotyczące wymagań jakościowych dostaw do instytucji wojskowych.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI wg ISO 14001

W 2018 r. w maju, uzyskaliśmy Certyfikat, potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 14001:2015.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015 biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i strategiczne firmy opracowaliśmy cele i zadania środowiskowe, jak również analizujemy w sposób ciągły wpływ oddziaływania naszej firmy na środowisko. Cele i zadania środowiskowe są ściśle powiązane z głównymi celami i zobowiązaniami JARS S.A. opisanymi w "Polityce Jakości – Polityce Środowiskowej JARS S.A."

Należą do nich:

      - ograniczanie zużycia energii elektrycznej, surowców i materiałów,
      - ograniczanie emisji oraz wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń,
      - kształtowanie świadomości projakościowej i prośrodowiskowej,
      - spełnianie wymagań prawnych dotyczących aspektów środowiskowych,
      - zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne oraz pobieranie próbek.

AKREDYTACJA OiB

W 2012 r. w sierpniu uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji w Zakresie Obronności i Bezpieczeństwa wydany przez Ministra Obrony Narodowej. Potwierdza on nasze kompetencje do prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Aktualny certyfikat obejmuje badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne oraz sensoryczne.

CZŁONKOSTWO W POLLAB

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, nr 654.

UDZIAŁ W PRACACH NORMALIZACYJNYCH PKN

Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako członek komitetu technicznego ds analizy żywności , KT 235.

ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANY URZĘDOWE

Posiadamy zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Zezwolenie na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego

Zakres akredytacji

Certyfikaty i zatwierdzenia

 • 3 Topole
 • Agros Nova
 • Amber Spark
 • Animex
 • Anita
 • Bakalland
 • Biedronka
 • Bonduelle
 • Carrefour
 • Cedrob
 • Clinikka
 • Coca-Cola
 • Dalkia
 • Davit
 • Delecta
 • Delicpol
 • Develey
 • Dino Polska
 • Dr Gerard
 • Dr Oetker
 • E’Leclerc
 • EkoNorm Sp. z o.o.
 • ENEA Wytwarzanie S.A.
 • Eurocash
 • Fanex
 • Fresenius Nephrocare Polska
 • FSB Piekarnie
 • Grana
 • Grycan
 • Herbapol
 • Hochland
 • Hotel Westin
 • Hotele Hilton
 • Hotele Radisson
 • Kooperol
 • Kruger
 • Libra
 • Makton
 • Mieszko
 • Mispol
 • Mościbrody
 • MPWiK Warszawa
 • Nordfish
 • Oerlemans
 • Oskroba
 • Otmuchów
 • Pepsi Cola
 • Profi
 • Real
 • Roldrob
 • Rolnik
 • SEKO
 • SGGW
 • Śnieżka
 • Sodexo
 • Suempol
 • Teekanne
 • Telepizza
 • Tesco
 • Virtu
 • Żabka
 • Zagłoba
 • Zielona Budka