Przepisy oznakowania środka spożywczego jako „miód”

Zgodnie z obowiązującą wersją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych z dnia 23 grudnia 2014 r. jako „miód” może być oznakowany wyłącznie środek spożywczy, który jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

W związku z powyższym nie można dzielić miodów na naturalne i „sztuczne”. Dodatkowo, zgodnie z ww. rozporządzeniem, w oznakowaniu miodu w opakowaniach obowiązkowo podaje się również m.in. nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi więcej niż jednego państwa – informację:

 • „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo
 • „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo
 • „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.

Miód musi również spełniać wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu z dnia 3 października 2003 r. Rozporządzenie to szczegółowo określa m.in. wymagania organoleptyczne oraz fizykochemiczne, jakie musi spełniać miód wprowadzany do obrotu. Określono w nim kryteria dla takich parametrów fizykochemicznych jak:

 • zawartość wody;
 • zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy);
 • zawartość sacharozy;
 • zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie;
 • przewodność właściwa;
 • wolne kwasy;
 • liczba diastazowa (wg skali Schade);
 • zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF).

Aby spełnić wymagania określone w przepisach i uniknąć niepotrzebnych zastrzeżeń ze strony organów kontrolujących firma JARS oferuje Państwu następujące usługi:

 • badania: fizykochemiczne oraz sensoryczne miodu;
 • weryfikację etykiet oraz dokumentacji technicznej;
 • doradztwo/konsultacje;
 • szkolenia (otwarte oraz indywidualne).

JARS S.A. jest zaufanym Partnerem w obszarze #BezpieczeństwoŻywności.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn