Analiza sensoryczna

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów.

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

Analiza sensoryczna to badanie produktów za pomocą jednego lub kilku zmysłów, stosowanych jako aparat pomiarowy. Ma ona szerokie zastosowanie nie tylko w pracach badawczych nad wpływem różnych czynników (surowcowych, technologicznych i przechowalniczych) na jakość gotowych wyrobów, ale także w praktyce przemysłowej do:

  • Kontroli jakości surowców i produktów gotowych;
  • Porównania jakości wyrobów konkurencyjnych;
  • Opracowania nowych technologii;
  • Badań marketingowych;
  • Zapewnienia właściwej jakości sensorycznej.

JARS S.A. oferuje Państwu badania sensoryczne:

  • Żywności i surowców do jej produkcji;
  • Wody do spożycia;
  • Produktów non-food;
  • Opakowań;
  • Pasz.