Analiza sensoryczna

Analiza sensoryczna to badanie produktów za pomocą jednego lub kilku zmysłów, stosowanych jako aparat pomiarowy. Ma ona szerokie zastosowanie nie tylko w pracach badawczych nad wpływem różnych czynników (surowcowych, technologicznych i przechowalniczych) na jakość gotowych wyrobów, ale także w praktyce przemysłowej do:

  • Kontroli jakości surowców i produktów gotowych;
  • Porównania jakości wyrobów konkurencyjnych;
  • Opracowania nowych technologii;
  • Badań marketingowych;
  • Zapewnienia właściwej jakości sensorycznej.

JARS S.A. oferuje Państwu badania sensoryczne:

  • Żywności i surowców do jej produkcji;
  • Wody do spożycia;
  • Produktów non-food;
  • Opakowań;
  • Pasz.