Audyty

JARS S.A. specjalizuje się od wielu lat w przeprowadzaniu audytów w sektorze spożywczym.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych audytorów, wyspecjalizowanych we wszystkich branżach sektora spożywczego, posiadających certyfikaty:

 • EOQ (Europejskiej Organizacji Jakości);
 • PCBC (Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).

Nasze usługi oferujemy:

 • Zakładom produkcyjnym;
 • Firmom logistycznym i dystrybucyjnym;
 • Firmom transportowym;
 • Sklepom detalicznym;
 • Restauracjom, firmom cateringowym i hotelom.

Audyty przeprowadzamy w oparciu o:

 • Normy;
 • Standardy jakościowe;
 • Dokumentację systemów jakości;
 • Wymagania zleceniodawców.

Zakres przeprowadzanych przez nas audytów obejmuje ocenę funkcjonowania:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
 • Dobrej Pratyki Produkcyjnej (GMP);
 • Systemu HACCP wg ISO 22000;
 • Standardów IFS/BRC;
 • Dostawców surowców i produktów.

W ramach audytu ocenia się m. in.:

 • Przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.;
 • Stan higieniczny zakładu, w tym higienę: miejsc pracy, pracowników, procesów technologicznych, linii technologicznych, magazynowania i dystrybucji, itp.;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości;
 • Funkcjonowanie podstawowych programów takich jak: badania wody, dezynsekcja i deratyzacja, higiena i szkolenia pracowników, mycie i dezynfekcja, postępowanie z odpadami, przestrzeganie ustalonych zasad monitorowania CCP, rzetelność prowadzenia zapisów GMP/GHP oraz HACCP, jakość zdrowotna i handlowa produkowanych i sprzedawanych artykułów spożywczych.