Audity w sektorze spożywczym

JARS S.A. od wielu lat przeprowadza audity w sektorze spożywczym.

Warto zauważyć, że zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych audytorów. Posiadają oni specjalizacje we wszystkich branżach sektora spożywczego oraz certyfikaty:

 • EOQ (Europejskiej Organizacji Jakości);
 • PCBC (Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).

Do kogo kierujemy nasze usługi?

 • Zakładów produkcyjnych;
 • Firm logistycznych i dystrybucyjnych;
 • Firm transportowych;
 • Sklepów detalicznych;
 • Hoteli;
 • Restauracji, firm cateringowych.

Audity w sektorze spożywczym przeprowadzamy w oparciu o:

 • Normy;
 • Standardy jakościowe;
 • Dokumentację systemów jakości;
 • Wymagania zleceniodawców.

Zakres przeprowadzanych przez nas auditów obejmuje ocenę funkcjonowania:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
 • Dobrej Pratyki Produkcyjnej (GMP);
 • Systemu HACCP wg ISO 22000;
 • Standardów IFS/BRC;
 • Dostawców surowców i produktów.

W ramach auditu ocenia się m. in.:

 • Przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.;
 • Stan higieniczny zakładu, w tym higienę: miejsc pracy, pracowników, procesów technologicznych, linii technologicznych, magazynowania i dystrybucji, itp.;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości;
 • Funkcjonowanie podstawowych programów takich jak: badania wody, dezynsekcja i deratyzacja, higiena i szkolenia pracowników, mycie i dezynfekcja, postępowanie z odpadami, przestrzeganie ustalonych zasad monitorowania CCP, rzetelność prowadzenia zapisów GMP/GHP oraz HACCP, jakość zdrowotna i handlowa produkowanych i sprzedawanych artykułów spożywczych.

 

W celu poznania naszej szczegółowej oferty „Znakowanie” zapraszamy do KONTAKTU.

Bądź na bieżąco! Dlatego też obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.