Badania biegłości

Poznaj aktualne programy badań biegłości

 

Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A.

W strukturze JARS S.A. funkcjonuje Laboratorium Badań Biegłości, które zostało powołane w celu organizowania badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych (PT/ILC) dla szerokiej grupy uczestników z różnych branż przemysłu oraz laboratoriów badawczych. Planowanie, organizowanie i realizacja badań biegłości odbywa się zgodnie z wytycznymi norm PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015.

Laboratorium Badań Biegłości stanowi zespół ekspertów pracujących z pasją i zaangażowaniem, by świadczyć usługi w sposób profesjonalny i dopasowany do Państwa potrzeb.

Misją Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. jest umożliwienie uczestnikom PT/ILC rzetelnego i obiektywnego sprawdzenia własnych kompetencji i porównania biegłości w wykonywaniu analiz z innymi laboratoriami o podobnym profilu działalności.

Czym są badania biegłości?

Badania biegłości są porównaniami międzylaboratoryjnymi o uprzednio sprecyzowanych warunkach. Badania biegłości organizuje się dla określonej liczby laboratoriów (uczestników), wykonujących oznaczenia tego samego zakresu parametrów. Organizator badań biegłości (JARS S.A.) wysyła do wszystkich uczestników próbkę (obiekt badań biegłości), charakteryzującą się jednorodnością i stabilnością. Wyniki uczestników są statystycznie porównywane z wartością przypisaną obiektowi badań biegłości i oceniane względem ustalonych kryteriów jako: „satysfakcjonujące”, „wątpliwe”, bądź „niesatysfakcjonujące”. W sprawozdaniu z badań biegłości każdy uczestnik znajdzie ocenę swojego wyniku i zestawienie z wynikami innych uczestników. Sprawozdania zawierają również szereg innych przydatnych informacji np. dotyczących bazy statystycznej do oceny wyników oraz czynników, które mogły wpłynąć na rezultaty otrzymane przez uczestników.

Wyniki w sprawozdaniach są przedstawiane w sposób poufny. Każdy uczestnik ma przypisany kod, który jest znany tylko jemu i organizatorowi badań biegłości.

 

 

Najważniejsze korzyści płynące z udziału w badaniach biegłości:

  • uzyskanie pozytywnych wyników w badaniach biegłości stanowi obiektywny dowód potwierdzający fachowość laboratorium w przeprowadzaniu analiz. Dowód ten laboratorium może przedstawić swoim klientom jako wiarygodny wskaźnik zaufania do wykonywanych badań;
  • uczestnictwo w badaniach biegłości jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom ubiegającym się lub posiadającym akredytację systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 wykazać kompetencje przed jednostką akredytującą;
  • analiza uzyskanych wyników badań biegłości może dostarczać laboratoriom cennych informacji o ewentualnych problemach technicznych i nieprawidłowości działania metod badań.

Zapraszamy do kontaktu

Kluczową cechą profesjonalnego organizatora badań biegłości jest umiejętność projektowania programów badań biegłości ściśle dopasowanych do potrzeb uczestników. Właśnie dlatego podstawową zasadą, którą kieruje się zespół Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. jest otwartość na sugestie naszych Klientów, które starannie analizujemy.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji dotyczących nowych badań biegłości (z określeniem obiektów badań biegłości i porównywanych właściwości), w których chcieliby Państwo uczestniczyć. Na propozycje czekamy pod adresem e-mail: PT@jars.pl.