Badania fizykochemiczne

Podstawowa analiza fizykochemiczna żywności obejmuje następujące oznaczenia:

 • Sucha masa / zawartość wody;
 • Białko;
 • Tłuszcz;
 • pH;
 • Popiół ogólny;
 • Popiół nierozpuszczalny w HCl;
 • Zawartość cukrów ogółem i redukujących;
 • Gęstość;
 • Lepkość;
 • Błonnik pokarmowy;
 • Sól.

Obok metod klasycznych, pozwalających na wykonanie podstawowych analiz żywności, JARS S.A. oferuje Państwu również badania z wykorzystaniem technik analiz instrumentalnych. Wśród tych metod prym wiedzie chromatografia cieczowa i gazowa oraz spektrometria, które wykorzystujemy do oznaczania zawartości m. in.:

 • Konserwantów, w szczególności kwasu benzoesowego i sorbowego oraz ich soli;
 • Substancji słodzących: acesulfamu-K, aspartamu i sacharyny;
 • Cukrów, z wyróżnieniem: glukozy, fruktozy, sacharozy, laktozy i maltozy;
 • Witamin, zarówno tych rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K), jak i w wodzie (C, B);
 • Kofeiny, zarówno w napojach, jak i suplementach diety;
 • Mykotoksyn: deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, aflatoksyn: M1, B1, B2, G1, G2;
 • Histaminy w rybach i przetworach rybnych;
 • Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w tym: benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, chryzenu, benzo(b)antracenu oraz ich sumy;
 • Metali ciężkich i składników mineralnych.