Analiza sensoryczna

W obszarze analizy sensorycznej chemii gospodarczej wykonujemy:

  • Laboratoryjne badania sensoryczne w celu określenia charakterystyki sensorycznej detergentu;
  • Badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie w celu określenia różnic pomiędzy produktami oraz ich mocnych i słabych stron;
  • Badania z wykorzystaniem skali hedonicznej, np. lubię – nie lubię, kupię – nie kupię w celu określenia stopnia akceptacji detergentu przez respondenta.

Badania sensoryczne produktów są wykonywane następującymi metodami:

  • Opisową;
  • Parzystą;
  • Trójkątową.