Badania ścieków

Laboratoria JARS S.A. oferują akredytowane badania jakości ścieków komunalnych i przemysłowych w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych i parazytologicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dostarczamy również kompleksowe usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji systemów oczyszczania ścieków.

Stosowana przez nas technologia gwarantuje wysoki stopień oczyszczania i sprawdza się w odniesieniu do wszystkich rodzajów ścieków:

  • przemysłowych;
  • komunalnych;
  • z gospodarstw domowych;
  • odcieków ze składowisk odpadów.