Badania kosmetyków

Niewątpliwie bezpieczeństwo i jakość produktów kosmetycznych to najważniejsze kwestie zarówno dla konsumentów jak i producentów. Głównym powodem jest fakt, że produkty te stosuje się bezpośrednio na skórę, włosy lub paznokcie, a bardzo często mają one także kontakt ze śluzówką oka, stref intymnych lub jamy ustnej, przez co składniki tych produktów mają łatwą drogę przenikania do organizmu człowieka.

Wykonywane przez JARS S.A. profesjonalne badania kosmetyków są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 655/2013. Badania wykonywane są w systemie zapewnienia jakości opartym na ISO 17025 i potwierdzone akredytacją PCA.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące badania kosmetyków:

Jeśli chcesz się dowiedzieć – W JAKI SPOSÓB WPROWADZIĆ BEZPIECZNY PRODUKT KOSMETYCZNY NA RYNEK? – wejdź TUTAJ.

Cosmetics testing

The safety and quality of cosmetic products are major concerns for both consumers and manufacturers. The main reason is that these products are applied directly to the skin, hair or nails, and very often they also come into contact with the mucous membranes of the eye, intimate areas or mouth, which makes it easy for the ingredients to penetrate the human body.

Professional tests of cosmetic products carried out by JARS S.A. are compliant with the requirements of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 655/2013. The tests are performed under the quality assurance system based on ISO 17025 and confirmed by PCA accreditation.

JARS S.A. offers the following tests:

If you want to know – HOW TO MARKET A SAFE COSMETIC PRODUCT? – CLICK HERE.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn / Follow JARS S.A. company profile on LinkedIn.