Analiza sensoryczna

W obszarze analizy sensorycznej znajduje się:

  • Kontrola jakości surowców i produktów gotowych;
  • Porównanie jakości wyrobów konkurencyjnych;
  • Opracowanie nowych technologii;
  • Badania marketingowe;
  • Zapewnienie właściwej jakości sensorycznej.