Badania aplikacyjne

Potwierdzeniem deklarowanych efektów działania preparatu kosmetycznego są badania użytkowe (aplikacyjne) oraz pomiary aparaturowe (instrumentalne) parametrów skóry.

W ramach badań użytkowych (aplikacyjnych) przeprowadza się testy konsumenckie w warunkach domowych z udziałem odpowiednio dobranej grupy probantów ochotników.

Pomiary aparaturowe (instrumentalne) parametrów skóry maja na celu potwierdzenie walorów użytkowych preparatu kosmetycznego, zadeklarowanych na opakowaniu.

W ramach badań aplikacyjnych przeprowadzana jest:

  • Ocena panelowa obiektywna: analiza właściwości aplikacyjno – użytkowych produktu kosmetycznego dokonywana przez grupę specjalistów kosmetologów; 
  • Ocena panelowa subiektywna: badanie prowadzone in vivo na zdrowych ochotnikach tzw. probantach, których dobiera się wg preferencji klienta; 
  • Badanie skuteczności preparatów promieniochronnych.