Badania fizykochemiczne

Określenie parametrów fizykochemicznych masy takich jak: gęstość, pH , lepkość, sucha masa stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej oraz jest kluczowym elementem weryfikacji stabilności układu recepturowego kosmetyku.

Badania fizykochemiczne są podstawą do określenia właściwości receptury kosmetyku, jak i jej stabilności / kompatybilności z opakowaniem w różnorodnych warunkach.