Badania stabilności – kompatybilności produktu

Badania specjalnie zaprojektowane i dopasowane do rodzaju produktu (warunki temperaturowo – wilgotnościowe), potwierdzają lub wykluczają stabilność organoleptyczną i fizykochemiczną wyrobu oraz jego kompatybilność z opakowaniem oryginalnym.