Badania mikrobiologiczne

Środki spożywcze produkowane i wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 r. (z późn. zm.).

Według obowiązujących przepisów, w żywności oznacza się grupy drobnoustrojów określane jako:

Wskaźniki higieny procesu:

  • Enterobacteriaceae
  • Escherichia coli
  • Gronkowce koagulazo-dodatnie
  • Ogólna liczba drobnoustrojów
  • Przypuszczalne Bacillus cereus

Wskaźniki bezpieczeństwa produktu:

  • Salmonella spp.
  • Listeria monocytogenes
  • Cronobacter spp.

Producenci żywności mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości produktów, mimo braku wymagań prawnych, poszerzają zakres analiz o oznaczanie specyficznych grup drobnoustrojów. Mikroorganizmy te mogą ze względu na swój metabolizm powodować wady produktów lub znacznie ograniczać jego przydatność do spożycia. Do takich drobnoustrojów zaliczamy: bakterie kwasu mlekowego, drożdże i pleśnie, bakterie z rodzaju Clostridium i wiele innych. 

JARS S.A. proponuje Państwu wykonywanie badań mikrobiologicznych zarówno metodami referencyjnymi określonymi w obowiązujących aktach prawnych, jak i metodami alternatywnymi.