Badania opakowań do żywności

JARS S.A. oferuje Państwu akredytowane badania opakowań.

Badania wykonywane przez Laboratorium JARS S.A. prowadzone są zgodnie z wymaganiami rozporządzeń MZ oraz norm dotyczących badania migracji globalnej czy specyficznej migracji związków tj. fenol, formaldehyd itp.

Stosowane w badaniach płyny modelowe oraz warunki czasu i temperatury są dobierane zgodnie z wymaganiami dokumentów normalizacyjnych i przepisów prawnych, zależnie od przeznaczenia opakowania np. do żywności uwodnionej, o dużej zawartości tłuszczu, o niskim pH, do jednorazowego lub wielokrotnego użytku itd.

Jakość produktu jest kształtowana głównie w procesie technologicznym. W celu jej zachowania podczas magazynowania, transportu i sprzedaży konieczne jest zastosowanie opakowań dostosowanych do właściwości pakowanego produktu oraz spełniających wymagania sanitarne i handlowe.

Zakres badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmuje m.in.:

  • Badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
  • Ocenę organoleptyczną w zakresie wyglądu i trwałości nadruku;
  • Analizę sensoryczną w zakresie przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania do żywności;
  • Badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna);
  • Oznaczanie zawartości metali ciężkich;
  • Migrację globalną i specyficzną.

Stosowane w badaniach migracji globalnej i specyficznej płyny modelowe oraz warunki czasu i temperatury są dobierane zgodnie z wymaganiami dokumentów normalizacyjnych i przepisów prawnych, zależnie od przeznaczenia opakowania.