Badanie powietrza

Laboratoria JARS S.A. oferują akredytowane badania umożliwiające kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza:

 • w systemach wentylacji;
 • w systemach klimatyzacji;
 • w środowisku zewnętrznym.

Badania te pozwalają na ocenę i monitorowanie czynników biologicznych występujących w powyższych obszarach w obiektach takich jak:

 • oczyszczalnie ścieków;
 • zakłady przetwarzania odpadów;
 • zakłady produkcyjne;
 • pomieszczenia magazynowe;
 • pomieszczenia biurowe, itp.

Oferujemy wykonanie pobierania próbek metodami:

 • sedymentacyjną;
 • zderzeniową na płytki;
 • aspiracyjną na filtry żelatynowe.

Ponadto opracowujemy akredytowane opinie mikrobiologiczne dotyczące jakości powietrza.