Badania stabilności i kompatybilności produktów kosmetycznych oraz wyrobów chemii gospodarczej

Laboratorium JARS dysponuje najnowocześniejszymi na rynku  specjalistycznymi komorami do badan stabilności i kompatybilności produktów kosmetycznych oraz wyrobów chemii gospodarczej.

Testy stabilności to specjalnie zaprojektowane układy badań  produktów kosmetycznych, które mają przewidzieć zdolność do zachowania pierwotnych parametrów masy kosmetycznej przez cały okres trwałości podany na opakowaniu. Mają one na celu potwierdzić lub wykluczyć stabilność organoleptyczną, fizykochemiczną i mikrobiologiczną  produktu kosmetycznego oraz jego kompatybilność z opakowaniem handlowym.

Badania te pozwalają tak zaprojektować masę kosmetyczną i opakowanie aby żaden z czynników środowiskowych występujących naturalnie w cyklu życia wyrobu nie spowodował pogorszenia lub utraty właściwości użytkowych Państwa produktów.

Obecnie nie ma dedykowanych metodyk badawczych  szczegółowo opisujących zakres przeprowadzania badań starzeniowych. Wykorzystuje się jedynie przewodniki Komisji Europejskiej w których są sugerowane różne opcje warunków prowadzenia testów. Jednak jest to tylko sugestia a docelowe warunki badania należy dobrać indywidualnie do produktu mając na uwadze jego skład, przeznaczenie czy rodzaj opakowania.

Wychodząc temu na przeciw Laboratorium JARS proponuje układ badań dający podstawę do oszacowania przez Producenta końcowego terminu ważności produktu kosmetycznego bądź określenia ilości miesięcy w oznakowaniu PAO.

W ofercie Laboratorium JARS są dostępne testy:

  • krótkoterminowe: (od 1 do 3 m-cy) – testy zmienne – szokowe – wahadłowe – huśtawkowe;
  • długoterminowe: (12/24 tygodniowe lub przez cały okres ważności produktu).

Najbardziej powszechne są układy badań ukierunkowane na następujące warunki:

  • temperatura i wilgotność – różne warianty zakres 37-40ºC i 75-80% RH (dla produktów przechowywanych docelowo w temp. pokojowej oraz 25 ± 2ºC) i 60±5% RH (dla produktów wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych);
  • temperatura i wilgotność w opcji stałej bądź wahadłowej (zmiennej);
  • fotostabilność (warunki monitorowane i ściśle kontrolowane równolegle z temperaturą i wilgotnością naświetlanie lampami imitującymi światło słoneczne UVA bądź światło tzw. „sklepowe” –  jarzeniowe – białe).

Powyższe badania są niezbędne w przypadku:

  • doboru odpowiednich składników receptury kosmetyku oraz opakowania dedykowanego do produktu;
  • wyznaczenia terminu minimalnej trwałości wyrobu kosmetycznego;
  • opracowywania ROB i rejestrowania produktu, aby wprowadzić go na rynek UE.

Poza badaniami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem będzie służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem sprzedaży produktów.

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.