Badania żywności i pasz

Bez wątpienia badania żywności i pasz powinny stanowić punkt wyjścia dla producentów, by dostarczać na rynek bezpieczną żywność. W związku z tym, działaniem zapewniającym odpowiednią jakość żywności jest bez wątpienia stała ocena stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, związanych z ewentualnym występowaniem potencjalnie chorobotwórczych bakterii oraz kontrola pozostałości substancji chemicznych. Dlatego ciągłe udoskonalanie metod badawczych oraz programów kontroli żywności istotnie zmniejsza zagrożenie konsumentów.

Ważnym aspektem jest, że w prawie żywnościowym UE ustanowiono zasady analizy ryzyka, które określają jak, kiedy i przez kogo przeprowadzona powinna być ocena naukowa i techniczna mająca na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony ludzi, zwierząt i środowiska.

Dlatego w Laboratorium JARS S.A. po przyjęciu próbki do badania rejestruje się produkt i nadaje mu niepowtarzalny numer, który pozawala na identyfikację danej próbki na każdym etapie badań. W rezultacie po wykonaniu analiz wyniki są przekazywane w ustalony przez zleceniodawcę sposób gwarantujący anonimowość zarówno zlecającego jak i uzyskanych wyników.

Obsługiwane branże

W obszarze badania żywności i pasz firma JARS S.A. obsługuje przede wszystkim poniższe branże:

 • mięsną;
 • zbożową;
 • rybną;
 • mleczarską;
 • cukierniczą;
 • olejarsko – tłuszczową;
 • owocowo – warzywną;
 • rozlewniczą;
 • alkoholową;
 • piekarniczą;
 • suplementów diety;
 • paszową;
 • koncentratów spożywczych;
 • inne.

Jakie badania realizujemy?

W ramach szerokiej oferty badania żywności i pasz realizujemy poniższe analizy:

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.

Bądź na bieżąco! Dlatego też obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.