Badania żywności i pasz

Dostarczenie na rynek bezpiecznej żywności jest podstawowym zadaniem producentów żywności. Działaniem zapewniającym odpowiednią jakość żywności jest stała ocena stanu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, związanych z ewentualnym występowaniem potencjalnie chorobotwórczych bakterii oraz kontrola pozostałości substancji chemicznych. Ciągłe udoskonalanie metod badawczych oraz programów kontroli żywności istotnie zmniejsza zagrożenie konsumentów.

W obszarze badań żywności i pasz firma JARS S.A. obsługuje poniższe branże:

 • Przemysł mięsny;
 • Przemysł zbożowy;
 • Przemysł rybny;
 • Przemysł mleczarski;
 • Przemysł cukierniczy;
 • Przemysł olejarsko – tłuszczowy;
 • Przemysł owocowo – warzywny;
 • Przemysł rozlewniczy;
 • Przemysł alkoholowy;
 • Przemysł piekarniczy;
 • Przemysł suplementów diety;
 • Przemysł paszowy;
 • Przemysł koncentratów spożywczych;
 • Inne.

W ramach szerokiej oferty realizujemy poniższe badania: