Badanie to nie tylko laboratorium

Wydawało by się, iż uzyskanie poprawnego wyniku badawczego zależy przede wszystkim od tego czy laboratorium przeprowadzi analizę zgodnie z normami i wytycznymi. W wielu wypadkach jednak równie istotnym