Badanie wody przeznaczonej do spożycia / Badanie ciepłej wody użytkowej

CZY SPRAWDZIŁEŚ JAKOŚĆ WODY W SWOJEJ INSTALACJI?
JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z BAKTERIĄ LEGIONELLA?

ZACZNIJ OD AKREDYTOWANEGO POBRANIA PRÓBEK I BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ORAZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W LABORATORIUM JARS S.A.

BADANIE WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Woda w instalacjach hydraulicznych wielu budynków, lokali użytkowych oraz zakładów produkcyjnych uległa stagnacji podczas pandemii COVID-19. To może być bezpośrednią przyczyną pogorszenia jakości wody pitnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, firma JARS S.A. sprawdzi, czy woda w Państwa instalacji spełnia wymogi najnowszych przepisów prawa.

Prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki sanitarnej, wymaga regularnej wymiany wody w rurach co 72 godziny. Natomiast w obecnej sytuacji epidemiologicznej, instalacje wody pitnej, produkcyjnej czy technologicznej często pozostają niewykorzystane. Stagnacja wody może prowadzić do pogorszenia jakości wody pitnej.

JARS S.A. rekomenduje przed ponownym uruchomieniem instalacji przebadanie jakości wody pitnej.

Dzięki szczegółowej analizie i doradztwu wspieramy Państwa w zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia. Koniecznie zbadaj swoją wodę w przypadku, gdy:

 • Instalacja / studnia była długo nieużywana;
 • Woda ma nieprzyjemny zapach;
 • Doszło do zatrucia lub innych niepokojących objawów;
 • Występuje reakcja alergiczna (np. podrażnienie skóry) po umyciu;
 • Smak wody wydaje Ci się dziwny.

Dzięki tym działaniom zarówno właściciele firm, pracownicy, jak i klienci będą mieli pewność co do bezpieczeństwa spożywanej wody.

Na kompleksową analizę składa się zarówno akredytowane pobranie próbek oraz ich transport w warunkach chłodniczych, jak i badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Uzyskane wyniki badań następnie są porównywane z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dodatkowo możemy również wykonać badania sanitarne czystości mikrobiologicznej powierzchni, powietrza oraz badania produktów gotowych w tym przechowalnicze.

BADANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku Poz. 2294) ciepła woda użytkowa powinna spełniać następujące wymagania:

 • Mikrobiologiczne (Escherichia coli, Enterokoki);
 • Chemiczne (część B zał. Nr 1 do Rozporządzenia);
 • W zakresie liczby bakterii Legionella sp.

Co to jest Legionella?

Legionella to niebezpieczna bakteria, która może powodować choroby układu oddechowego lub zapalenie płuc, w tym chorobę legionistów i gorączkę Pontiac. Bakterie Legionella sp. mogą występować licznie w sztucznych środowiskach wodnych, takich jak m. in. instalacje wody ciepłej użytkowej.

Kto jest objęty obowiązkiem wykonywania badań w kierunku liczby Legionella sp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia?

 • Przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą typu stacjonarnego i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • Budynki zamieszkania zbiorowego, w tym:
  > Hotele;
  > Domy pomocy społecznej;
  > Domy spokojnej starości;
  > Domy Dziecka;
  > Inne.
 • Budynki użyteczności publicznej, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, w tym:
  > Baseny;
  > Instytucje posiadające prysznice, z których korzystają pracownicy.
 • Obiekty związane z produkcją i obrotem żywnością.

Z jakich miejsc pobieramy próbki wody ciepłej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa miejsca pobierania próbek wody ciepłej:

 • Wypływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy punkt czerpalny;
 • Punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika wody ciepłej;
 • Miejsce powrotu wody do podgrzewacza;
 • Wybrane punkty pośrednie, których liczba zależy od wielkości systemu.

Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności.

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn.