Biznes i nauka

Jednym z obszarów działania naszej Firmy jest stała współpraca ze znanymi uczelniami w Polsce. Współdziałanie to stanowi najbardziej efektywną formę połączenia nauki i biznesu.

 

 

 

 

 

 

Obszary współdziałania:

 • organizowanie praktyk i staży zawodowych dla studentów,
 • finansowe i rzeczowe wspieranie danych wydziałów w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
 • doskonalenie procesu kształcenia w celu przygotowania absolwentów do wymagań i potrzeb rynku pracy,
 • prowadzenie badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obydwu stron,
 • współorganizowanie kursów, seminariów, szkoleń oraz konferencji naukowych,
 • wykonywanie opracowań, sporządzanie opinii i udzielanie konsultacji w ramach poszczególnych zakresów działań,
 • przygotowywanie i realizowanie programów z wykorzystaniem środków unijnych i środków z programów regionalnych,
 • publikowanie na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych kluczowych informacji dotyczących działalności naukowo-badawczej obydwu stron.

Współpracujemy z:

 • Uniwersytetem Warszawskim – Wydziałem Biologii, Wydziałem Geologii
 • SGGW (Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – Wydziałem Nauk o Żywności, Wydziałem Rolnictwa
  i Biologii,
 • ZUT w Szczecinie (Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym) – CBIMO (Centrum Bioimmobilizacji
  i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych)
 • Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Nauk o Ziemi oraz Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii,
 • Politechniką Śląską – Wydziałem Chemicznym,
 • Uniwersytetem Łódzkim – Wydziałem Nauk Geograficznych