Doradztwo

JARS S.A. specjalizuje się w doradztwie z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa żywnościowego, definiowanego jako ogół przepisów normujących produkcję, przetwarzanie i dystrybucję żywności pod kątem bezpieczeństwa wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów.

Służymy pomocą w zakresie:

  • Stosowania i interpretacji przepisów prawa żywnościowego i ochrony środowiska, w tym pod kątem zgodności z prawem UE;
  • Doradztwa prawnego z dziedziny prawa żywnościowego;
  • Doradztwa prawnego z zagadnień ochrony środowiska;
  • Znakowania żywności, w tym znakowania wartością odżywczą;
  • Ekspertyz i interpretacji wyników badań;
  • Rozwiązywania problemów technologicznych.