Firma

JARS S.A. jest polską firmą rodzinną, która świadczy usługi laboratoryjne oraz usługi techniczne w sektorze spożywczym, rolnym, ochrony środowiska, geologii, kosmetyków i chemii gospodarczej. Biorąc pod uwagę oferowany zakres usług można stwierdzić, że posiada największe polskie laboratoria. Oprócz tego doradza

w kwestii bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska jednym z najbardziej znanych firm
w kraju, a w swoich laboratoriach bada produkty największych firm z całej Europy.

 

Atutem firmy jest indywidualne podejście do każdego Klienta, a praca opiera się na zgranym zespole tworzonym przez ekspertów w swoich dziedzinach. Nasi specjaliści między innymi wdrażają nowe projekty, współuczestniczą w opracowywaniu aktów prawnych oraz prowadzą zajęcia na uczelniach wyższych. Nasze kompetencje i wiarygodność badań potwierdzone są licznymi certyfikatami i zatwierdzeniami.

Wysoka jakość i profesjonalizm naszych usług to cechy, które zapewniły nam osiągnięcie czołowej pozycji w niezwykle konkurencyjnej branży. Korzystanie z innowacyjnych technologii i stale poszerzany zakres akredytacji znajdują uznanie coraz szerszego grona klientów z Polski i zagranicy.

 

Historia JARS S.A.

 

2019 Nowe Laboratorium Kosmetyczne JARS SA, oddane do użytku w marcu 2019 r., jest wynikiem wieloletnich prac sektorowych zespołów Działu Badawczo-Rozwojowego oraz inwestycji infrastrukturalnych o wartości 2,5 mln złotych w Centrali firmy w Łajskach pod Warszawą.

Dzięki temu JARS SA zapewnia najszerszy przekrój profesjonalnych usług badawczych
i laboratoryjnych w obszarze produkcji kosmetyków na polskim rynku.

Od stycznia 2019 r. JARS jest partnerem strategicznym i wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy Registrar Corporation, zapewniającej certyfikację produktów eksportowanych na rynek Stanów Zjednoczonych zgodnie z wymogami Federalnej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

2018 Konsekwentny rozwój struktur operacyjnych i administracyjnych spółki znalazł swoje odzwierciedlenie w rozszerzeniu składu Zarządu JARS o osobę Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, odpowiedzialnego za m.in. kreowanie i realizowanie polityki finansowej spółki. W obszarze działań operacyjnych, JARS zwiększył zaangażowanie na Dolnym Śląsku, poprzez wyposażenie kolejnych 200m2 powierzchni biurowych dla działów handlowego i próbkobrania w filii we Wrocławiu. Utworzenie nowego Działu Środowiska Przemysłowego oraz znaczące rozszerzenie usług spółki w tym obszarze przełożyło się na rozwój biur handlowych oraz laboratoriów
w Mysłowicach – do ich dyspozycji zostało oddanych kolejne 200m2 powierzchni. Spółka rozwijała się nie tylko w filiach terenowych. Na potrzeby Centrali JARS w Łajskach pod Warszawą, gdzie uruchomiono Biuro Konsultacyjne oraz trzy nowe Departamenty Obsługi Klienta Zagranicznego, oddano nowy budynek biurowo-laboratoryjny o powierzchni ponad 600m2. Rosnące zaangażowanie międzynarodowe i pozyskiwanie kontrahentów poza granicami Polski przełożyło się na otwarcie przez spółkę Departamentów Obsługi dla klientów niemiecko-, angielsko- i francuskojęzycznych.Celem działań Biuro Konsultacyjnego jest bieżące wsparcie klientów w każdym obszarze działalności JARS, w szczególności w zakresie konsultacji, ekspertyz oraz opracowań z zakresu żywności, ochrony środowiska, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz farmacji, od projektu technologicznego do nadzoru wyrobu gotowego. Z kolei Dział Badań i Rozwoju wspiera Zarząd spółki w określaniu strategi na kolejne lata oraz wdrażanie nowych obszarów badawczych.Pod koniec tego kolejnego roku rekordowego wzrostu sprzedaży JARS, spółka zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną (JARS S.A).
2017 JARS obchodzi 15-lecie istnienia. Stały rozwój struktur operacyjnych i sprzedażowych na terenie Polski zaowocował otwarciem nowej filii spółki w Olsztynie. Nowa filia posiada w swojej strukturze biura handlowe, biura obsługi klienta oraz dział próbkobrania i logistyki. Pozwoliło to na obsługę oraz pozyskiwanie klientów na północy oraz północnym-wschodzie kraju. Rok 2017 był także czasem rozszerzania oferty JARS w obszarze żywności, ochrony środowiska oraz kosmetyków czy chemii gospodarczej. Nowopowstały Dział Badań i Rozwoju objął swoim zasięgiem dodatkowo badania laboratoryjne dla sektora farmaceutycznego. Spółka uzyskała w tym celu certyfikat GIF (Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego). JARS znalazł się także kolejny raz w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2017 w sektorze najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, co było wynikiem rekordowego wzrostu sprzedaży. Pełen sukcesów rok spółka zakończyła otrzymując prestiżowe wyróżnienie Przedsiębiorstwa Odpowiedzialnego Społecznie.
2016 W 2016 r. spółka otwiera kolejną filię tym razem we Wrocławiu. Zaczyna ona obsługiwać południowo-zachodnie i zachodnie rejony kraju. Podobnie, jak otwarta wcześniej filia w Leżajsku, specjalizuje się w badaniach środowiskowych, badaniach wody w basenach, badaniach pozostałych wód jak również badaniach żywności. Obie filie posiadają biura handlowe, biura obsługi klientów oraz próbkobiorców.

Firma nadal utrzymuje wysokie tempo rozwoju inwestując w posiadane nieruchomości i zasoby ludzkie, zatrudnia kolejnych fachowców i pozyskuje nowych klientów.

Na koniec roku spółka posiada już 7 laboratoriów zajmujących 3000 m.kw. powierzchni
i wykonujących badania ponad 20 tys. próbek miesięcznie. Oprócz tego znacząco zwiększa usługi
z zakresu ekspertyz i opracowań środowiskowych, znakowania produktów, audytów systemów jakości oraz dydaktyki i szkoleń

2015 Spółka uzyskuje certyfikat ISO 14001, potwierdzający jej kompetencje w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.
Strukturalne działania inwestycyjne z poprzednich 4 latach umożliwiają JARS konsekwentne poszerzanie bazy klientów. Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na badania i pobory prób w Polsce południowo-wschodniej, spółka otwiera nową filię w Leżajsku.
Do oferty badań środowiskowych dołączają analizy z zakresu badań paliw alternatywnych oraz paliw stałych.
Umożliwiają one określanie wartości opałowej i składu elementarnego odpadów oraz uzyskanie informacji o zawartości wilgoci, popiołu i substancji lotnych w celu uznania odpowiednio przetworzonych odpadów za paliwa wtórne.
2014 Spółka dysponuje już 5-cioma laboratoriami w obu lokalizacjach posiadającymi akredytacje na 1000 metod badawczych. Dużą rolę w tym odegrał utworzony Dział Badawczo-Rozwojowy wspierający laboratoria, opracowujący innowacyjne metodyki i kształtujący rozwój firmy. W tym samym roku spółka rozszerza swój zakres usług o badania geologiczne i hydrogeologiczne tworząc równolegle dział ekspertyz i opracowań środowiskowych.
2012 – 2013 Lata 2012 – 2013 to okres dalszego dynamicznego rozwoju spółki oraz kolejnych inwestycji. Firma kupuje nieruchomość w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 2700 m2 . Przenosi do niej swoje laboratorium z Katowic tworząc dodatkowe pracownie i wyposażając je w sprzęt do badań środowiskowych. W tym samym czasie organizowane są nowe laboratoria: mikrobiologiczne
i kosmetyczne.W sierpniu 2012 r. JARS Sp. z o.o., jako jedyne komercyjne laboratorium w Polsce, otrzymuje certyfikat OiB, uprawniający m.in. do badań racji żywnościowych dla wojska oraz produktów spożywczych dla jednostek WP.Rozwija się również pracownia Badań Sensorycznych. Spełniając wymagania normy PN-EN ISO 8589:2010, wyposażona jest w niezależne stanowiska do prowadzenia ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Potwierdzeniem jej kompetencji jest największy w kraju zakres akredytacji.Kolejną pracownią, która powstaje jest pracownia badań wody, płynów i koncentratów do dializ. Otrzymuje ona również akredytację na badania tych obszarów.
Studia podyplomowe prowadzone wraz z Uniwersytetem Warszawskim obchodzą 5 lecie i cieszą się olbrzymim powodzeniem. Wielu studentów nie dostaje się na nie z powodu braku miejsc.
W tym samym roku powstaje Dział Konsultacyjno-Szkoleniowy, którego szkolenia cieszą się coraz większą popularnością na polskim rynku.
2011 Od czerwca 2011 r. firma zaczyna używać swojej dotychczasowej skróconej nazwy, czyli JARS Sp. z o.o. jako oficjalnej nazwy firmy. Wynika to z faktu rozpoczęcia świadczenia usług na terenie UE, gdzie skrócona forma jest łatwiejsza do używania.

W tym samym roku powstaje Dział Badawczo-Rozwojowy, który opracowując nowe metody badawcze, wspiera laboratoria i działa na rzecz rozwoju spółki.

2010 W 2010 r. firma rozbudowuje istniejący obiekt do powierzchni 1000 m2 oraz tworzy nowe laboratorium w Katowicach gdzie zatrudnia kilkunastu wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w badaniach środowiskowych.
Wyposażone w wysokiej klasy aparaturę instrumentalną laboratorium akredytuje ponad 100 nowych metod badawczych i zaczyna świadczyć usługi z zakresu badań środowiskowych.
2009 W 2009 roku laboratorium JARS Centrum Jakości przechodzi pozytywnie audyt certyfikujący Polskiego Centrum Akredytacji i w październiku otrzymuje akredytację AB 1095. Zmiana jednostki certyfikującej wynika z obowiązujących od 2010 r. nowych przepisów unijnych w tym zakresie.
2008 Powstaje pracownia sensoryczna, która rok później otrzymuje akredytację o jednym z najszerszym na polskim rynku zakresie badań.
Wraz z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizujemy i inaugurujemy pierwszą edycję studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa Żywności.
2006 W 2006 roku firma przenosi się do wybudowanej przez siebie siedziby w Łajskach koło Legionowa.
W budynku o pow. 500 m2 znajdują miejsce nowoczesne laboratoria i biura. JARS rozszerza zakres usług o badania fizykochemiczne, w tym związane z ochroną środowiska.
2004 W 2004 roku laboratorium JARS Centrum Jakości, jako jedyne laboratorium mikrobiologiczne w Polsce, uzyskuje certyfikat akredytacji Niemieckiej Rady Akredytacyjnej (DAR). Audyt certyfikujący przeprowadza niemiecka jednostka certyfikująca DACH.

Zarząd firmy decyduje się na taki krok ponieważ w tym czasie Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA) nie jest jeszcze sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA MLA (EA Multilateral Agreement),
a zagraniczni klienci JARS wymagają wyników badań uznawanych w całej Europie.
Zakres działania firmy obejmuje cały kraj, przy zapewnianiu najwyższej jakości usług logistycznych
i poboru próbek. Próbkobiorcy to doświadczeni pracownicy: technolodzy żywności, biotechnolodzy, chemicy. Wkrótce JARS jako jedno z pierwszych laboratoriów w Polsce uzyskuje również akredytację poboru i transportu próbek.

2002 W czerwcu 2002 r. następuje przekształcenie firmy w spółkę o nazwie: JARS Centrum Jakości Sp. z o.o.
Zostaje utworzone laboratorium mikrobiologiczne, które wyposażone w nowoczesny sprzęt
oraz profesjonalny personel, umożliwia dalszy rozwój spółki.
JARS Centrum Jakości pozyskuje coraz więcej klientów, a laboratorium wprowadza nowe metody badawcze oraz wdraża System Jakości oparty na ISO:17025.
2000 Początek naszej działalności to firma doradcza Centrum Jakości JARS, która w 2000 r. jako pierwsza
w Polsce opracowuje i rozpoczyna audytowanie sklepów wielkopowierzchniowych w obszarze bezpieczeństwa żywności. Równocześnie przeprowadza szkolenia z systemu HACCP oraz stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.
W krótkim czasie zakres usług zwiększa się o konsultacje i doradztwo w sektorze spożywczym w tym: opracowywanie dokumentacji i wdrażanie systemu HACCP, GMP i GHP oraz projekty technologiczne.
Współpracując z sieciami hipermarketów: real,- makro, Auchan, Selgros, Carrefour, Leclerc, rozpoczyna wprowadzanie w ich marketach na terenie całego kraju systemu HACCP.
Setki przeszkolonych osób, tysiące stron dokumentacji, setki przeprowadzonych audytów – to dorobek pierwszego rodzaju funkcjonowania naszej firmy.