Badania i rozwój

Centrum Badawczo-Rozwojowe JARS S.A. prowadzi prace związane z rozwojem i opracowywaniem nowych metodyk badawczych dla laboratoriów przemysłowych oraz działalność szkoleniowo-dydaktyczną z zakresu zastosowania nowoczesnych technik badawczych, systemów jakości oraz ochrony środowiska. Ponadto Centrum Badawczo-Rozwojowe JARS S.A. zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowych technologii, optymalizacją procesów chemicznych, innowacyjnymi aplikacjami chemicznymi i nanotechnologicznymi w zakresie katalizy oraz syntezy chemicznej.