CSR

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy i regionu poprzez opracowanie i wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności (CSR).

 

 

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Zmniejszenie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko,
 • Poprawa, usprawnienie warunków pracy (informatyzacja),
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników oraz uprawomocnienie w procesie zarządzania CSR,
 • Ugruntowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako odpowiedzialnej społecznie,
 • Zachowanie lokalnego środowiska naturalnego (woda w Zalewie Zegrzyńskim i okolicznych akwenach), a także podniesienie świadomości społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska,
 • Podniesienie wiedzy i świadomości konsumentów o jakości wybranych artykułów spożywczych,
 • Podniesienie umiejętności praktycznych absolwentów wyższych uczelni, ukierunkowanie wiedzy na potrzeby potencjalnych pracodawców,
 • Podniesienie świadomości proekologicznej społeczeństwa,
 • Zaangażowanie interesariuszy w działania z obszaru ochrony środowiska i zaangażowania społecznego,
 • Obniżenie kosztów działalności firmy,
 • Podniesienie świadomości marki Wnioskodawcy.

 

Firma JARS SA bierze udział w szwajcarskim programie współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach projektu podjęty został szereg działań pro-ekologicznych, mających zwiększyć świadomość na temat zagrożeń środowiska naturalnego oraz działań prewencyjnych i naprawczych w tym zakresie.Jednym z głównych obszarów działania naszej Firmy, w którym szczególnie silnie przejawia się aspekt pro-ekologiczny, są kompleksowe usługi konsultacyjne. Nasi doradcy pomagają opracować optymalne rozwiązania dla problemów związanych ze środowiskiem oraz przygotować najlepsze strategie dla swoich Klientów.Ważną rolę w kwestii dbania o ekologię odgrywają raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Wskazujemy w nich wszelkie nieprawidłowości oraz proponujemy najlepsze działania naprawcze. Wydajemy również opinie ekologiczne
o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania. Wyniki naszych analiz pozwalają na zoptymalizowanie działań podejmowanych przez daną Firmę, a dzięki audytom środowiskowym budujemy świadomość ekologiczną wśród klientów.Prowadzimy monitoring czystości wody. Dzięki temu Polskie firmy (MPWiK, PWiK) mają możliwość szybszej reakcji na nieprawidłowości, co wpływa na jakość wody oraz jej bezpieczeństwo dla konsumentów.Wspieramy różnorakie inicjatywy ekologiczne, również poprzez działania dydaktyczne. W tym roku przeprowadziliśmy cykl warsztatów edukacyjnych z ekologii dla dzieci ze szkół podstawowych w Legionowie i Mysłowicach. Zajęcia poświęcone były zagadnieniom segregacji śmieci i konieczności ochrony środowiska. Uczniowie powtórzyli zasady segregacji odpadów, obejrzeli i wypróbowali urządzenie do zgniatania plastikowych butelek oraz wykonali zabawki z surowców wtórnych.

 

Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w szkołach

W ramach projektu: „Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w szkołach”, Firma JARS SA przeprowadziła cykl warsztatów
w następujących placówkach edukacyjnych:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legionowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Katowicach
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini