GBA Group

GBA Group, założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych firm usługowych w zakresie analiz laboratoryjnych i usług towarzyszących, dla klientów z branży spożywczej, środowiskowej i farmaceutycznej. Koncentrujemy się na połączeniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i wiedzy naukowo – technicznej. Silne ukierunkowanie firmy na obsługę jest wspierane przez kompetentnych pracowników i intensywną wymianę informacji z klientami.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.gba-group.com