GBA Group z powodzeniem wchodzi na polski rynek – JARS S.A. staje się częścią GBA Group

Łajski, 12 stycznia. Wraz z przyjęciem spółki JARS S.A. (JARS), GBA Group kontynuuje strategię internacjonalizacji i rozszerza swoją sieć na Europę Wschodnią. Transakcja ta oznacza wejście GBA Group do Polski, jednego z największych i najszybciej rozwijających się rynków w Unii Europejskiej. Otwiera to przed powiększoną grupą, doskonałe możliwości dalszej ekspansji w Europie Wschodniej. GBA Group podtrzymuje w ten sposób swoją ambicję, aby stać się jednym z wiodących europejskich usługodawców w sektorze spożywczym, środowiskowym i farmaceutycznym.

JARS został założony w 2000 roku w  Łajskach pod Warszawą jako firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa żywności. W miarę rozwoju firmy, w kolejnych latach do  oferty świadczonych usług  sukcesywnie dodawano   akredytowane  usługi laboratoryjne w zakresie analiz chemicznych i biologicznych. Aktualnie  JARS jest obecny w Polsce na terenie całego kraju i zatrudnia ponad 250 pracowników w 8 lokalizacjach. Dzięki temu stał się jedną  z wiodących w Polsce firm świadczących usługi w zakresie  badań  laboratoryjnych  w obszarze  żywności, środowiska i kosmetyków.

Steffen Walter, CEO GBA Group: „Włączenie JARS do sieci GBA Group jest ważnym krokiem milowym na naszej drodze do zostania jedną z wiodących firm zajmujących się testowaniem/kontrolą/certyfikacją (TIC) w Europie. Wspólnie z naszymi kolegami z JARS, których serdecznie witamy w sieci GBA Group, będziemy kontynuować naszą drogę rozwoju w Polsce i rozpoczniemy dalsze działania w Europie Wschodniej. Ponadto, JARS rozszerza portfolio usług GBA Group o usługi laboratoryjne dla przemysłu kosmetycznego”.

Marta Rudzińska, udziałowiec większościowy JARS: „Podjęliśmy świadomą decyzję o dalszej przyszłości firmy w ramach europejskiej  sieci GBA Group. Daje to JARS najlepszą perspektywę na kontynuację dynamicznego rozwoju firmy w kolejnych latach. Współpraca z kolegami z GBA Group wzmocni nasze możliwości we wszystkich aspektach i umożliwi nam nawiązanie współpracy z nowymi grupami klientów oraz nowymi rynkami. Cieszymy się z nowego etapu rozwoju.”

O GBA Group

GBA Group, założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych firm usługowych w zakresie analiz laboratoryjnych i usług towarzyszących, dla klientów z branży spożywczej, środowiskowej i farmaceutycznej. Koncentrujemy się na połączeniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów i wiedzy naukowo-technicznej. Silne ukierunkowanie firmy na obsługę jest wspierane przez kompetentnych pracowników i intensywną wymianę informacji z klientami.

Wszelkie pytania proszę kierować do:

Łukasz Stojak
marketing@jars.pl

JARS S.A.
Member of GBA Group