Geofizyka

W ramach badań geofizycznych oferujemy wykonanie pomiarów geofizycznych m. in. w celu:

  • identyfikacji pustek (naturalnych i poeksploatacyjnych w masywach skalnych);
  • identyfikacji ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych;
  • okonturowania plam zanieczyszczeń w wodach podziemnych i ośrodku geologicznym;
  • oceny struktury hydraulicznej masywu;
  • określenia głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych oraz miąższości warstw wodonośnych;
  • poszu­ki­wa­nia i roz­po­zna­wa­nia złóż surow­ców mine­ral­nych.