Gospodarka odpadami

JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganych Ustawą o odpadach, a w tym:

  • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
  • Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji (odpadu) za produkt uboczny;
  • Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne;
  • Opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwości ich wykorzystania;
  • Opinie o możliwościach wykorzystania osadów ściekowych;
  • Klasyfikacje odpadów;
  • Podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.