Monitoring składowisk

JARS S.A. zapewnia kompleksowy monitoring składowisk.

Zakres monitoringu obejmuje:

  • badanie poziomu i składu wód podziemnych;
  • badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych;
  • badanie objętości i składu wód odciekowych;
  • badanie emisji i składu gazu składowiskowego;
  • ocena sprawności odprowadzania gazu składowiskowego;
  • badanie opadu atmosferycznego;
  • badanie przebiegu osiadania i stateczności składowiska;
  • badanie struktury i masy składowanych odpadów.