Harmonogram badań biegłości / 2020

Laboratorium Badań Biegłości JARS S.A. ma przyjemność zaprezentować Państwu następujące programy badań biegłości:

1. „AQUATEST”

Program dotyczący pobierania próbek oraz przeprowadzania analiz fizykochemicznych wody do spożycia, wody powierzchniowej, wody basenowej i ścieków.

2. „ENVITEST”

Program dotyczący pobierania próbek oraz przeprowadzania analiz fizykochemicznych gleb, osadów ściekowych oraz odpadów.