Hydrogeologia i ochrona wód

W ramach hydrogeologii i ochrony wód oferujemy w JARS S.A. szeroki zakres usług:

 • projekty robót geologicznych;
 • dokumentacje hydrogeologiczne;
 • opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne;
 • analizy ryzyka ujęć wód;
 • wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych;
 • operaty wodnoprawne;
 • raporty o oddziaływaniu ujęć na środowisko;
 • oceny możliwości budowy ujęć studziennych;
 • odwierty hydrogeologiczne;
 • nadzór hydrogeologiczny;
 • monitoring wód podziemnych.