JARS – działania dotyczące koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającą się chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że firma JARS S.A. pracuje bez jakichkolwiek zakłóceń, laboratoria na bieżąco wykonują analizy a wszystkie oddziały Spółki funkcjonują normalnie.

JARS S.A. posiada 7 laboratoriów na terenie całego kraju, więc ograniczenie wykonywania analiz, w którymkolwiek z nich daje możliwość przekierowania próbek do pozostałych laboratoriów Spółki nie wstrzymując tym samym badań. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom ciągłość obsługi, i w miarę możliwości dochowywać ustalonych terminów.

W każdej naszej lokalizacji pracownicy pracujący z próbkami, próbkobiorcy, analitycy, laboranci, jak zawsze stosują odpowiednie środki higieny oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi dla laboratorium akredytowanego w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.  Nasi pracownicy na co dzień mają do czynienia z wysoce patogennymi drobnoustrojami takimi jak: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Stąd też najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny są rutynowym postępowaniem w codziennej pracy.

Niemniej ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa i fakt, że priorytetem firmy JARS S.A. jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów oraz Partnerów biznesowych, wprowadziliśmy dodatkowe działania podnoszące stosowanie dotychczasowych standardów:

  • zwiększono w ciągu dnia we wszystkich obszarach, częstotliwość dezynfekcji rąk i powierzchni roboczych za pomocą specjalistycznych środków,
  • zaostrzono procedurę monitorowania stanu zdrowia pracowników poprzez obserwację, wywiad i opcjonalne sprawdzanie temperatury,
  • przeszkolono pracowników jak stosować środki higieny (rękawiczki jednorazowe, maseczki), myć i dezynfekować ręce po kontakcie z kurierami i klientami przynoszącymi próbki,
  • przeszkolono dodatkowo próbkobiorców w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej podczas kolejnych wizyt w miejscach gdzie są pobierane lub odbierane próbki.

Niezależnie od powyższych działań wprowadzono nowe rozwiązania ograniczające kontakty zewnętrzne:

  • dostęp osób trzecich do firmy został ograniczony tylko do wyznaczonych obszarów na terenie każdej lokalizacji. Przy wszystkich wejściach do firmy zainstalowano dodatkowe dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz odpowiednie komunikaty.
  • pracowników działów handlowych, część specjalistów i ekspertów oraz osoby powracające z urlopów, oddelegowano do pracy zdalnej w domach,
  • ograniczono podróże służbowe pomiędzy filiami do niezbędnego minimum,
  • wstrzymano podróże służbowe na zewnątrz firmy i zabroniono podróżowania do krajów wysokiego ryzyka,
  • sprowadzono do codziennej praktyki spotkania pomiędzy pracownikami filii za pomocą wideokonferencji,

Biorąc pod uwagę wprowadzenie i stosowanie przez Spółkę wszystkich powyższych działań, chcieliśmy poinformować wszystkich naszych Klientów, że pobieranie próbek w wykonaniu pracowników JARS S.A. uważamy za bezpieczne.