Informacja o wyborze wykonawców

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych postępowań ogłoszonych w dniu 12 kwietnia 2017 roku wybrano następujących dostawców sprzętu laboratoryjnego: 1. Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/RPOWM z dnia 12.04.2017…