Jak Twoja firma radzi sobie ze spełnieniem wymagań, by dostarczać Klientom najwyższej jakości owoce i warzywa?

Konsumenci oczekują od dostawców owoców i warzyw najwyższej jakości produktów, o każdej porze roku. Ogromny wpływ na produkcję mają nie do końca przewidywalne warunki atmosferyczne oraz działania patogenów i chorób, których obecność neutralizuje się poprzez stosowanie środków ochrony roślin (pestycydów).

Pestycydy to szeroka grupa obejmująca substancje chemiczne biologicznie czynne stosowane w środkach ochrony roślin.

Wyróżnia się m. in: zoocydy, których zadaniem jest przeciwdziałanie szkodnikom zwierzęcym, herbicydy do zwalczania chwastów, bakteriocydy zwalczające bakterie oraz fungicydy eliminujące grzyby mikroskopowe.

Wraz z rozwojem przemysłowym i technicznym, wzrasta wykorzystanie środków ochrony roślin pestycydów w rolnictwie na całym świecie.

JARS S.A. oferuje badania pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w żywności i produktach rolnych. Analizy prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, jakimi są chromatografia cieczowa i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS), dzięki czemu możliwe jest oznaczenie pozostałości bardzo niskim poziomie detekcji.

JARS S.A. prowadzi oznaczenia dla 713 związków środków ochrony roślin (pestycydów),
co w sposób zdecydowany wyróżnia Nas na tle polskiego rynku laboratoryjnego.

Oprócz analizy środków ochrony roślin (pestycydów), prowadzimy badania na obecność metali ciężkich i parametrów mikrobiologicznych, które są równie ważnymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

JARS S.A. od lat bierze udział w wielu badaniach biegłości organizowanych przez najbardziej uznanych i sprawdzonych organizatorów, jak m. in.: FAPAS, LGC Standards, EUPT. Co potwierdza umiejętności i biegłość Naszych specjalistów.

W ramach naszej usługi oferujemy dedykowane pakiety i badania dla:

  • żywności ekologicznej;
  • żywności konwencjonalnej;
  • płodów rolnych;
  • wymaganych przy sprzedaży do sieci handlowych;
  • wymaganych przy eksporcie;
  • wymaganych przy imporcie;
  • owoców, warzyw, zbóż i grzybów.

JARS S.A. nieustannie pracujemy nad jakością oraz ilością naszych metod analitycznych, a także nad zwiększeniem wydajności procesów laboratoryjnych w obszarze środków ochrony roślin (pestycydów).

Poza badaniami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem będzie służyć Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem sprzedaży produktów.

W celu poznania naszej oferty zapraszamy do KONTAKTU.